HUPX

Energy Business Motion

A piac-összekapcsolás története

A 2009-ben elfogadott harmadik energiacsomag (Regulation (EC) No 714/2009) előírta az összekapcsolt piacok létrehozását, illetve konkrét intézményi keretet teremtett az üzemi és kereskedelmi szabályzatok kidolgozására és fejlesztésére a villamos energia és a gáz határokon átnyúló kereskedelmére vonatkozóan. Az energiacsomag fő céljai közé tartozik a versenyképesség fokozása, az ellátásbiztonság erősítése, az energiahatékonyság elősegítése, valamint a fogyasztói érdekek hatékony érvényesítése is. Elősegítendő a fenti célok megvalósítását az Európai Bizottság kiadta a kapacitásfelosztásra és a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó iránymutatását, (EU) 2015/1222 a Capacity Allocation and Congestion Management Guideline-t (CACM), melynek 3. fejezetében meghatározza a villamosenergia-piacokra vonatkozó célmodellt. A cél egy egységes algoritmus alkalmazásával végrehajtott, európai szinten összekapcsolt, implicit kapacitás allokáció és egységes ár-alapú piac-összekapcsolás, azaz az Egységes Másnapi Piac-összekapcsolás (single day ahead coupling - SDAC) és az Egységes Napon Belüli Piac-összekapcsolás (single intraday coupling - SIDC) megvalósítása, az alább összefoglalt lépéseken keresztül.

Másnapi piac

A régióban kezdetben mindössze a CZ-SK másnapi (D-1) piac-összekapcsolás működött, amelyet az OTE (cseh áram és gázpiac üzemeltető) és az OKTE (szlovák rövid távú energiapiaci üzemeltető) szerveztek, mint a szervezett villamosenergia-piacok működtetői (Power Exchange – PX) a ČEPS és a SEPS érintett TSO-k támogatásával. Ezalatt Magyarország nem vett részt semmilyen piac-összekapcsolásban.

Magyarország a CZ-SK-HU MC projekt eredményeként 2012. szeptember 11-én kapcsolódott a CZ-SK felekhez, és ekkor megindult az ATC alapú másnapi implicit allokáció a hazánkban és a HU-SK határon is.

Románia, mint EU tagállam, ugyancsak elkötelezett volt az előírt követelmények és elvárások teljesítésében, ezért a román NRA, TSO és PX 2011. december 6-án küldte el közös szándéknyilatkozatát, amelyben hangsúlyozták a CZ-SK-HU piac-összekapcsoláshoz való csatlakozási szándékukat.

A projekt során kidolgozásra kerültek a piac-összekapcsolás PCR alapon történő megvalósításának IT keretei és folyamatai, mely módszer később az Egységes Másnapi Piac-összekapcsolás (SDAC) kiindulási pontjaként került meghatározásra. A 4M piac-összekapcsolás 2014. november 19-i kereskedési nappal sikeresen elindult.​

A másnapi célként definiált egységes Másnapi Piac-összekapcsolás (single day ahead coupling - SDAC) megvalósításának egy további lépése az Európában működő két meglévő piacösszekapcsolás, a fent leírt 4M MC és a nyugat-európai Multi Regional Coupling (MRC) régiók összekapcsolása. A két régió egyesítését a CACM előírása alapján áramlásalapú kapacitásszámítási módszertanon alapulva szükséges megvalósítani. E cél elérése érdekében a CACM hatályba lépése előtt eredetileg az NWE-CEE Flow Based Market Coupling projekt  került megalapításra még 2016-ban, mint egy korai implementációs kezdeményezés. Ez az ACER döntése alapján átalakításra került Core Flow Based Market Coupling projektté Ausztria, Belgium, Csehország, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Románia, Szlovákia és Szlovénia átviteli rendszerirányítói és kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltetői (APG, EXAA, EMCO, EPEX SPOT, ELIA, CEPS, OTE, RTE, TENNET BV., HOPS, CROPEX, PSE, TGE, MAVIR, HUPX, 50Hertz, Amprion, EnBW, TENNET GmbH, OPCOM, és Transelectrica) részvételével. További információért kérjük keresse fel a következő elérhetőséget: JAO - Core Flow Based Market Coupling projekt

A Core Flow Based Market Coupling projekt komplex mivolta miatt a Szabályozó Hatóságok egy NTC alapú kapacitásszámítási módszertanra alapuló projekt megalapítását kezdeményezték 2018. december 21-én. Ezzel várhatóan korábban megvalósulhat a két meglévő piacösszekapcsolás egyesítése, és így a hatékonyabb határkeresztező kapacitások kiosztása, illetve magasabb szintű társadalmi jólét. A Szabályozó hatóságok által kiadott tájékoztatás a következő linken érhető el itt.

Napon belüli piac

A HUPX csatlakozott a napon belüli piac-összekapcsoláshoz 2019. november 19-én, a célmodelljaként definiált XBID megoldás implementálásával.  

Az XBID projekt eredetileg 2014 júniusában 6 tőzsde (APX, BELPEX, EPEX SPOT, GME, Nord Pool, OMIE) egyezségével kötött megállapodás a napon belüli piac-összekapcsolás megvalósítása érdekében, mely később kibővült a releváns átviteli rendszer irányítókkal (Transmission System Operator – TSO). Az XBID tagok egy ún. Accession Stream munkacsoportot hoztak létre, melyben minden nem XBID tag országnak lehetősége volt részt venni a csatlakozásra való felkészülése során. A HUPX részt vett az XBID megvalósításhoz szükséges Local Implementation Projectet (LIP 15) megalapításában a német, osztrák, cseh, román, szlovén, lengyel, bolgár és horvát felekkel együttműködve, annak érdekében, hogy a régióban bevezesse a napon belüli piac-összekapcsolást és csatlakozzon a már XBID alapokon működő országokhoz.