HUPX

Energy Business Motion

A piac-összekapcsolás története

A 2009-ben elfogadott harmadik energiacsomag (Regulation (EC) No 714/2009) előírta az összekapcsolt piacok létrehozását, illetve konkrét intézményi keretet teremtett az üzemi és kereskedelmi szabályzatok kidolgozására és fejlesztésére a villamos energia és a gáz határokon átnyúló kereskedelmére vonatkozóan. Az energiacsomag fő céljai közé tartozik a versenyképesség fokozása, az ellátásbiztonság erősítése, az energiahatékonyság elősegítése, valamint a fogyasztói érdekek hatékony érvényesítése is. Elősegítendő a fenti célok megvalósítását az Európai Bizottság kiadta a kapacitásfelosztásra és a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó iránymutatását, a Capacity Allocation and Congestion Management Guideline-t, melynek 3. fejezetében meghatározza a villamosenergia-piacokra vonatkozó célmodellt. A cél egy egységes algoritmus alkalmazásával végrehajtott, európai szinten összekapcsolt, implicit kapacitás allokáció és egységes ár-alapú piac-összekapcsolás, azaz az Egységes Másnapi Piac-összekapcsolás (single day ahead coupling - SDAC) és az Egységes Napon Belüli Piac-összekapcsolás (single intraday coupling - SIDC) megvalósítása, az alább összefoglalt lépéseken keresztül.

Másnapi piac

A régióban kezdetben mindössze a CZ-SK másnapi (D-1) piac-összekapcsolás működött, amelyet az OTE (cseh áram és gázpiac üzemeltető) és az OKTE (szlovák rövid távú energiapiaci üzemeltető) szerveztek, mint a szervezett villamosenergia-piacok működtetői (Power Exchange – PX) a ČEPS és a SEPS érintett TSO-k támogatásával. Ezalatt Magyarország nem vett részt semmilyen piac-összekapcsolásban. A magyar lokális másnapi szervezett villamosenergia-piacot (day-ahead market – DAM) 2010. július 20-a óta a HUPX üzemelteti. 2011 augusztusáig a HUPX DAM-on csak órás termékekkel lehetett kereskedni, ekkor kerültek bevezetésre a tömb ajánlatok.

Magyarország a CZ-SK-HU MC projekt eredményeként 2012. szeptember 11-én kapcsolódott a CZ-SK felekhez, és ekkor megindult az ATC alapú másnapi implicit allokáció a hazánkban és a HU-SK határon is.

Románia, mint EU tagállam, ugyancsak elkötelezett volt az előírt követelmények és elvárások teljesítésében, ezért a román NRA, TSO és PX 2011. december 6-án küldte el közös szándéknyilatkozatát, amelyben hangsúlyozták a CZ-SK-HU piac-összekapcsoláshoz való csatlakozási szándékukat.

A projekt során kidolgozásra kerültek a piac-összekapcsolás PCR alapon történő megvalósításának folyamatai, mely módszer később az Egységes Másnapi Piac-összekapcsolás (SDAC) kiindulási pontjaként került meghatározásra. A 4M piac-összekapcsolás 2014. november 19-i kereskedési nappal sikeresen elindult.​

Napon belüli piac

A HUPX dolgozik a napon belüli piac-összekapcsolás megvalósításán is, így részt vesz a napon belüli piacösszekapcsolás célmodelljaként definiált XBID megoldás implementálásában.  

Az XBID projekt 2014 júniusában 6 tőzsde (APX, BELPEX, EPEX SPOT, GME, Nord Pool, OMIE) egyezségével kötött megállapodás a napon belüli piac-összekapcsolás megvalósítása érdekében, mely később kibővült a releváns átviteli rendszer irányítókkal (Transmission System Operator – TSO). Az XBID tagok egy ún. Accession Stream munkacsoportot hoztak létre, melyben minden nem XBID tag országnak lehetősége van részt venni a csatlakozásra való felkészülése során. Az Európai Uniós normákkal összhangban jelenleg a HUPX is részt vesz a munkacsoport munkájában, és emellett megalapította a megvalósításhoz szükséges Local Implementation Projectet (LIP 15) a német, osztrák, cseh, román, szlovén és horvát felekkel együttműködve.