HUPX

Energy Business Motion

RRM

Áttekintés

A nagykereskedelmi energiapiacok átláthatóságának növelése érdekében a REMIT 8. cikke arra kötelezi a piaci szereplőket, hogy átadják az ACER-nek a nagykereskedelmi energiapiacokon megvalósuló ügyletekre vonatkozó nyilvántartásokat, egy választott RRM-en keresztül (Registered Reporting Mechanism). A REMIT 8. cikkének megfelelően a HUPX teljesíti a kereskedési adatok automatikus jelentési kötelezettségét az ACER (Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége) felé, mint a felelős RRM. A HUPX gondot fordít arra, hogy folyamatosan fejlessze adatjelentési szolgáltatását és összhangban legyen az ACER által közreadott új specifikációkkal és követelményekkel.

HUPX ACER regisztrációs kód: B0000450I.HU

A jelentési szolgáltatás használatával a piaci szereplők:

  • hozzáférést kapnak a sztenderd felhasználói interfészekhez;
  • le tudják tölteni a  REMIT adatfájlokat a HUPX rendszeréből;
  • egy könnyen elérhető web interfészen keresztül monitorozni tudják a jelentési adatokat és a riportolás státuszát;
  • mindezek következtében a  REMIT tranzakciós adatjelentési kötelezettségükből fakadó terheik jelentősen csökkennek.

"A REMIT mindenkit érint, aki vagy közvetlenül részt vesz a nagykereskedelmi energiakereskedésben vagy valamilyen módon hatással van az Unión belüli energiapiacokra, függetlenül attól, hogy  az EU-n polgára, vagy hogy hivatásos vagy nem hivatásos befektető. Ezen túlmenően a REMIT hatálya az EU-n kívüli és az EGT-n kívüli piaci szereplőkre is kiterjed, azokban az esetekben, amikor olyan tranzakcióban  (ideértve a megbízást  is) vesznek részt, amely az Unió valamelyik nagykereskedelmi energiapiacán  történik.

Ennek megfelelően, a REMIT keretében, az illetékes nemzeti szabályozó hatóságnál történő nyilvántartásba vétel kötelezettsége, valamint a REMIT 8. cikkének (1) és (5) bekezdése szerint az Ügynökségnek (ACER) történő adatszolgáltatásra vonatkozó kötelezettségek a nem uniós és a nem EGT piaci szereplőkre is vonatkoznak. Ugyanez vonatkozik a REMIT 3. és 5. cikke szerinti piaci visszaélések tilalmára is. "

> Questions & Answers on REMIT 29st Edition (June 2023), published by ACER

Kötelezettségek

Az Európai Parlament és a Tanács 2024/1106(EU) Rendelete 8. cikk 1. bekezdés:

“A piaci szereplő vagy a nevében eljáró […] személy vagy szerv átadja az Ügynökségnek a nagykereskedelmi energiapiacokon megvalósuló ügyletekre vonatkozó nyilvántartásokat, ideértve a vételi és az eladási megbízásokra vonatkozó nyilvántartásokat is. A szolgáltatott információknak tartalmazniuk kell a vásárolt és eladott nagykereskedelmi energiatermék pontos meghatározását, az elfogadott árat és mennyiséget, a végrehajtás napjátés idejét, az ügylet részes feleit, valamint közvetítői, illetve végső kedvezményezettjeit, továbbá minden egyéb releváns információt. A piaci szereplőknek termékenként részletes tájékoztatást kell adniuk kitettségeikről, beleértve a tőzsdén kívüli ügyleteket is. Miközben az általános felelősség a piaci szereplőket terheli, az érintett piaci szereplő jelentéstételi kötelezettsége teljesítettnek tekintendő, amint egy, […] személy vagy szerv megadja az előírt információt. Az e bekezdésben említett információkat RRM-eken keresztül kell szolgáltatni.

Gyakori kérdések 

REMIT fee

A Bizottság  a 2020/2152-es határozattal (az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségének az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján jelentett információ összegyűjtéséért, kezeléséért, feldolgozásáért és elemzéséért fizetendő díjakról) bevezette a REMIT fee-t. A REMIT fee két összetevőből áll: egy átalányösszeg (általános regisztrációs díj) és egy változó összeg, az ügyleti nyilvántartásokon alapuló díjösszetevő.

HUPX RRM Árlista                        

Megtekintéshez kérjük kattintson a táblázatban a megállapodás típusára:

Szerződéstípus

Megállapodás HUPX Tagoknak       ​HUPX Tagság nélkül
 A1

A HUPX a tag megbízása által jelenti a HUPX-en kötött ügyleteket és adatokat

listázva a HUPX tagi díjszabályzatban Nem elérhető

 B

HUPX mint megbízott jelenti a tag más szervezett piacokon és/vagy a HUDEX villamos energia szegmensén kötött ügyleteit 

listázva a HUPX tagi díjszabályzatban ​1000 EUR/év

REMIT I

REMIT II

REMIT végrehajtási rendelet

CEREMP regisztráció

ACER REMIT weblapja (angolul)