HUPX

Energy Business Motion

Napon belüli folyamatos piac

 • A PIACÖSSZEKAPCSOLÁS ELMÉLETE

  A HUPX a szervezett magyar spot villamosenergia-piac üzemeltetője, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által kiadott engedéllyel működik, mint kijelölt villamosenergia-piac üzemeltető (Nominated Electricity Market Operator, NEMO). A HUPX együttműködik más európai NEMO-kkal és átviteli rendszerirányítókkal (Transmission System Operators, TSO-k) annak érdekében, hogy az egységes másnapi piac-összekapcsolás (Single Day-Ahead Coupling, SDAC) és az egységes napon belüli piac-összekapcsolás (Single Intraday Coupling, SIDC) feladatait elvégezze, melyeket az Európai Bizottság 2015. július 24-i 2015/1222 rendeletében (Capacity Allocation and Congestion Management, CACM rendelet) jelölt ki.

  Az SIDC egy olyan kezdeményezés a NEMO-k és a TSO-k között, amely - a CACM rendelet szerint - Európa-szerte implicit kapacitás-aukciókon keresztül teszi lehetővé a határokon átnyúló kereskedelmet, a napon belüli áramszolgáltatás érdekében.

  A piac-összekapcsolás elsődleges célja a regionális árampiacok mélyebb integrációjának biztosítása. Az integráció nemzeti és nemzetközi érdekeket is szolgál, mivel magasabb ellátásbiztonságot és számos előnyt nyújt a fogyasztók és kereskedők számára.

  A piac-összekapcsolás bevezetése előtt a határokon átnyúló kapacitást és villamosenergiát külön kellett megvásárolni. Ez azt jelentette, hogy a piaci szereplőknek első lépésben le kellett foglalniuk a határokon átnyúló kapacitást, mielőtt ezt a kapacitást a második lépésben vásárolt villamos energia szállítására felhasználták volna. A piac-összekapcsolás úgynevezett implicit aukciókat alkalmaz, melyek során a piaci szereplők nem kapnak egyenként határokon átnyúló kapacitás-kiosztást, csak ajánlatokat nyújtanak be a tőzsdén a villamos energiáért. Majd az árkalkulációs folyamat során az áramtőzsdék figyelembe veszik a rendelkezésre álló határokon átnyúló kapacitást annak érdekében, hogy minimalizálják az árkülönbséget a különböző piaci területek között.

 • AZ SIDC TÖRTÉNETE

  A Harmadik Energiacsomag (Third Energy Package) elfogadása és a megújuló villamosenergia-termelés folyamatos növekedése miatt a napon belüli piacösszekapcsolás bevezetése egyre sürgetőbbé vált. A kiegyenlítő energiafelhasználás csökkentése érdekében fontos, hogy a villamosenergia kereskedők a valós időhöz a lehető legközelebb tudjanak kereskedni. 2014 júniusában hat áramtőzsde (APX, BELPEX, EPEX SPOT, GME, Nord Pool, OMIE) megállapodott abban, hogy létrehozzák a napon belüli piac-összekapcsolást, amelyhez az érintett TSO-k később csatlakoztak. Ez az együttműködés XBID (Cross Border Intraday) néven vált ismertté. Az MCO Terv (Market Coupling Operator Plan, Piac-összekapacsolási Működtetési Terv) jóváhagyása után az XBID projektet a napon belüli piac-összekapcsolás európai célmodelljeként ismerték el, ami kimondja, hogy minden NEMO-nak részt kell vennie az együttműködésben.

  A SIDC több fázisban – úgynevezett hullámokban - bővült az elmúlt évek során. Az első hullám 2018. júniusában volt, amikor 15 ország csatlakozott az SIDC-hez. A második hullám hét további ország részvételével valósult meg – köztük a HUPX-szel – 2019 novemberében, a harmadik hullámban Olaszország csatlakozott 2021 szeptemberében, a negyedik hullám 2022 novemberében történt meg, amely keretében Görögország és Szlovákia csatlakozott a SIDC-hez.

  Az alábbi térképen a SIDC-ben résztvevő országok, valamint csatlakozásuk időpontjai láthatók:

  1. ábra: A napon belüli piac-összekapcsolás hullámai

 • NAPON BELÜLI PIAC-ÖSSZEKAPCSOLÁS (SINGLE INTRADAY MARKET COUPLING, SIDC)

  Az integrált napon belüli villamosenergia-piac elősegíti a hatékony versenyt és árképzést, növeli a likviditást és lehetővé teszi a termelési erőforrások hatékonyabb felhasználását Európa-szerte. Az időszakos termelés elterjedésével egyre nagyobb kihívást jelent a piaci szereplők számára, hogy a másnapi piac zárása után egyensúlyban legyen a megvásárolt, illetve eladni kívánt energia mennyisége. Ezért növekszik az érdeklődés a napon belüli kereskedés iránt. A hálózat egyensúlyának biztosítása a szállítási időhöz közeledve egyre fontosabbá válik a piaci szereplők és a villamosenergia-rendszerek szempontjából is, mivel így csökkenthető a szükséges szabályozási energia mértéke és az ehhez kapcsolódó költségek, amelyeket a végfogyasztók fizetnek meg.

  Az SIDC egy közös informatikai rendszeren alapul, mely 3 fő részből áll: a Közös Ajánlati Könyvből (Shared Order Book, SOB), a Kapacitás-kezelő Modulból (Capacity Management Modul, CMM) és a Szállítási Modulból (Shipping Module, SM). Az egyik ország piaci szereplői által a folyamatos kereskedési rendszerbe beadott ajánlatok a projekt hatókörén belül bármely más ország piaci szereplői által hasonló módon beadott ajánlatokkal párosíthatók, amíg rendelkezésre áll megfelelő határkeresztező kapacitás. Az SIDC Megoldás (SIDC Solution) támogatja mind az explicit (amennyiben azt a nemzeti szabályozó hatóságok kérik), mind az implicit folyamatos kereskedést, illetve összhangban van az EU által kitűzött integrált napon belüli piac modelljével is. A SIDC kezdeményezés célja a napon belüli kereskedés hatékonyságának növelése. A SIDC rendszer szolgáltatója a Deutsche Börse AG (DBAG).

  2. ábra: Az SIDC rendszer magas szintű felépítése

  A piaci résztvevők az ajánlataikat az adott NEMO Lokális Kereskedési Rendszerén (Local Trading System, LTS) keresztül tudják benyújtani, melyek összegyűjtésre kerülnek az Közös Ajánlati Könyvben. Hasonlóképpen, az összes napon belüli határkeresztező kapacitást a TSO-k a CMM-ben teszik elérhetővé. Fontos, hogy különbséget tegyünk a Lokális Kereskedési Rendszer (LTS) és a SIDC Megoldás között: az LTS-ek interfészként funkcionálnak (az egyetlen érintkezési felület) az implicit piaci szereplők és az SIDC Megoldás között. Más szavakkal, az implicit piaci résztvevők csak egy adott NEMO LTS-én keresztül férhetnek hozzá a SIDC Megoldáshoz. A SIDC Megoldás egy úgynevezett háttérrendszer, vagyis nincs közvetlen kapcsolat az implicit piaci szereplők és az SIDC Megoldás között kiépítve. Többek között a Közös Ajánlati Könyv funkcióit biztosítja a csatlakoztatott LTS-eken keresztül a piaci résztvevőknek.

  Az ajánlati könyv a piaci szereplők számára az adott NEMO által biztosított LTS-en válik láthatóvá. Az ajánlati könyvek tartalmaznak ajánlatokat az adott NEMO piaci résztvevőitől és más NEMO-k piaci résztvevőitől is. Utóbbiak szintén párosításra kerülhetnek, ha rendelkezésre áll elegendő határkeresztező kapacitás. A NEMO-k kereskedési rendszerei a következő szolgáltatásokat nyújtják többek között:

  • Megmutatja piaci szereplőinek a helyi nézetet, vagyis azt az ajánlati könyvet, amely a piaci szereplők számára elérhető minden egyes területen a rendelkezésre álló határkeresztező kapacitások függvényében. A piaci szereplőktől kapott anonim ajánlatokat az SOB-ba továbbítja. A NEMO-k „kereskedési megoldás felhasználót” (trading solution client) biztosítanak a piaci szereplőiknek a kereskedési tevékenységeikhez (ajánlatok benyújtása, kereskedési információk fogadása stb.).
  • Megkapja a szükséges információkat a SIDC Megoldástól (párosítási eredmények, helyi nézet stb.).
  • Ellátja a szükséges információkkal a piaci szereplőket és klíring rendszereket.

   

  A különböző piaci területeken leadott ajánlatok akkor párosíthatók, ha elegendő határkeresztező kapacitás áll rendelkezésre. Ebben az esetben az ajánlatok párosítása implicit kapacitásallokációt eredményez. Tehát amikor két ajánlat párosul, az SOB és a CMM azonnal frissül. A kereskedés továbbra is az „érkezési sorrendben történő kiszolgálás” elvén alapszik („first-come first-served”), ahol a legmagasabb vételi árhoz és a legalacsonyabb eladási árhoz tartozó ajánlatok kerülnek először párosításra. Az SOB folyamatos frissítése azt jelenti, hogy a már párosított ajánlatokat eltávolítja a rendszer automatikusan, és ennek megfelelően a CMM-ben rendelkezésre álló kapacitás értékek is frissülnek.

  A SIDC Megoldás SM-je a SIDC-n belül megkötött ügyletekről szolgáltat információkat minden érintett fél számára. Az SM az SOB-tól kapja meg az információkat a megkötött ügyletekről. Az ügyletek létrejöhetnek két különböző szállítási terület között és ugyanazon szállítási területen két különböző piaci tőzsdetag között.

  A SIDC által lefedett kereskedési idő 24 óra, a hét minden napján. A rendszer éjjel-nappali rendelkezésre állása úgy biztosítható, hogy a CMM és az SOB is rendelkezik egy elsődleges és egy tartalék rendszerrel, amelyek fizikailag is el vannak választva egymástól a legmagasabb rendelkezésre állás érdekében. A LTS-hez és a CMM-hez való hozzáférést nem befolyásolja az SOB leállása. A SIDC, a magyar ajánlati zóna és menetrendezési terület normál működését az alábbiakban foglaljuk össze:

  3. ábra Az SIDC működése

  Az SIDC rendszer a következő termékeket támogatja:

  • 15 perces
  • 30 perces
  • 60 perces
  • órás, felhasználó által meghatározott blokkok (User Defined Blocks, UDBs)

   

  A termékek piaci területenként kerültek konfigurálásra az SIDC-n belül. Az alábbi táblázat részletezi az egyes piaci területeken elérhető termékeket:

  4. ábra: SIDC termékek piaci területenként

  Tételméret: minimális volumen 0,1 MW

  Árlépcső: EUR 0,01/ MWh

  Volumen terjedelme: 0,1 MW-tól 999MW-ig

  Árak terjedelme: -9999 EUR/MWh-tól 9999 EUR/MWh-ig

   

  A 60 perces termék minden, a SIDC piacösszekapcsolásban résztvevő országban elérhető.

  A 30 perces termék jelenleg a következő határmetszéken érhető el: FR-DE, DE-NL, DE-BE, FR-BE and BE-NL.

  A 15 perces termék jelenleg a következő határmetszéken érhető el: BE-NL, BE-DE, NL-DE, AT-DE, AT-HU, AT-SI, HU-RO, BG-RO, SK-HU, HU-SI, HR-HU and HR-SI.

  A 15 perces termék elérhető továbbá a DK, SE, FI ajánlati zónákon belül, de határkeresztező vagy zónakeresztező kereskedésben nem.

  A 15 perces termék kereskedhetőségének köre további piaci területekkel fog bővülni a jövőben.

  A SIDC Megoldás meghibásodása esetén is lehetséges a napon belüli kereskedés az egyes ajánlati zónákon belül, feltéve, hogy a NEMO-k lehetővé teszik a helyi kereskedést. Az SIDC működés első éveiben bebizonyosodott a rendszerek magas szintű rendelkezésre állása és stabilitása.

 • A SIDC JÖVŐBELI FEJLESZTÉSEI

  Bár az SIDC már számos követelménynek eleget tesz, ugyanakkor a NEMO-k és a TSO-k jelenleg is több fejlesztésen dolgoznak a folyamatos fejlődés érdekében: a piac-összekapcsolás további kiterjesztésén, az összes CACM követelmény implementálásán és a SIDC megoldás lehető leghatékonyabb működésén:

  • Földrajzi kiterjesztés és piac növekedés.
  • Napon belüli kapacitás árazás bevezetése az IDA projekt keretében.
  • A nagyfeszültségű egyenáramú kábeleken (High Voltage Direct Current, HVDC) keletkező veszteségek leképezése az SIDC Megoldásban.
  • Áramlás alapú kapacitás kalkuláció (Flow-based capacity calculation) alkalmazása a folyamatos kereskedésben.

  Napon belüli aukciók (Intraday Auctions, IDAs)

  Az (EU) 2015/1222 CACM „Napon belüli kapacitás árazása” című bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban, valamint a piac helyi igényeinek megfelelően a HUPX elkötelezett a napon belüli aukciók (IDA) magyaroroszági implementálásában. Az IDA az SIDC része lesz, és kiegészíti a folyamatos kereskedést.

  A napon belüli kapacitás árazás módszerének tükröznie kell a piaci szűkületet. Az IDA-kat implicit aukcióként kell megszervezni, ahol egyidejűleg kell az összegyűjtött ajánlatokat párosítani, és a kapacitásokat allokálni az ajánlati zónákra. Az aukciók során figyelembe kell venni az adott aukciókra benyújtott összes érvényes ajánlatot. Az elszámolási ár a párosított ajánlatok alapján kerül kialakítása az érintett ajánlati zónákra. Naponta három IDA-t kell tartani:

  • IDA 1: D-1 napon a D szállítási nap összes piaci időegységére (Market Time Unit, MTU), az ajánlattételi határidő 15:00 CET, D-1.
  • IDA 2: D-1 napon a D szállítási nap összes MTU-jára, az ajánlattételi határidő 22:00 CET, D-1.
  • IDA 3: D napon a D szállítási nap összes fennmaradó MTU-jára, az ajánlattételi határidő 10:00 CET, D.

   

  Mivel az IDA projekt az Euphemia algoritmust fogja használni, ezért az SDAC és a SIDC között még szorosabb K+F együttműködésére lesz szükség.