HUPX

Energy Business Motion

A GO piacról

A származásigarancia-piacokról

A származási garancia olyan forgalmazható, elektronikus tanúsítványt jelöl, amelynek kizárólagos rendeltetése a végső fogyasztó felé annak bizonyítása, hogy az általa fogyasztott energia egy meghatározott részét vagy mennyiségét megújuló energiaforrásokból állították elő. A származási garanciák a termelés után jegyezhetők be, tehát kereskedelmük a fizikai termékektől elválik, utólagos. A származási garanciák piacának kínálati oldalán ennek megfelelően a megújuló erőművek találhatók, akik az energia értékesítése mellett kérhetik a garanciák bejegyzését. Az EU ambiciózus célokat fogalmaz meg mind kínálati, mind keresleti oldalon, így a bővülő megújuló kapacitások a kínálati oldal bővüléséhez vezetnek.

A származási garanciák vásárlói első sorban olyan vállalatok, melyek elkötelezettek a zöld energia felhasználásában növelve ezzel a marketing és PR értékeiket, közvetve pedig a termékeik, szolgáltatásaik értékét. Az ilyen vállalatoknak jelenleg három lehetősége van arra, hogy igazolja zöld fogyasztást:

1) Saját termelői kapacitást hoz létre, ez jelentős technikai korlátokkal jár;

2) Hosszú távú villamos energia vásárlási, úgynevezett PPA (Power Purchase Agreement) szerződést köt egy megújuló erőművel, ez jelentős ár és mennyiségi kockázattal jár;

3) Származási garanciát vásárol a villamos energiától elkülönülten, utólag, ezáltal csökkentve a fenti kockázatokat.

Éves EECS tranzakciók az egyes években (TWh)
Forrás: AIB

Az európai szervezett GO piacok szerepe

A származásigarancia-tanúsítványok kiállítása és törlése mellett azok kereskedelme napjainkban egyre fontosabbá válik. A korábban csak bilaterális és OTC kereskedésen túl új szervezett piacok jelentek meg Európa térképén, mint Olaszország, Franciaország, Luxemburg, Horvátország, Szlovákia és Portugália, amelyek a KÁT rendszerből származó tanúsítványok aukciójával foglalkoznak. Ezeknek a platformoknak a megjelenésével a piaci szereplők transzparens árjelzéseket kapnak, ahogyan az a villamos energia piacok esetében is történik. A szervezett, transzparens kereskedelmi platformok a likviditás növekedését szolgálják, valamint a bilaterális és OTC tranzakciók helyettesítő termékeként funkcionálnak.

GO piacok Közép-Európában

A villamosenergia-piacokhoz hasonlóan, a közép-európai származásigarancia-piacok nyugat-európai mintákat követnek. A közelmúltban számos közép-kelet-európai ország, úgymint Magyarország a MEKH-en keresztül, Szerbia, Csehország és Bulgária csatlakozott az Association of Issuing Bodies (AIB) szövetséghez, míg Horvátország és Szlovákia már elindította saját szervezett GO piacát. Kezdetben a GO piacokon nem volt megfelelő sem a likviditás, sem pedig az átláthatóság mértéke. További AIB tagságokkal, valamint a tervezett piacfejlesztésekkel Közép-Európa szerepe felértékelődhet, ahogyan az a villamosenergia-piacok esetében is megfigyelhető. A HUPX GO piaca tovább fogja erősíteni a KÁT rendszerből származó tanúsítványok szerepét az európai ellátási láncban.

Magyarország lehetőségei

A Nemzeti Energiastratégia 2030 alapján a megújuló energiatermelés felfutására lehet számítani, míg keresleti oldalon a zöld energia iránti felhasználási igény a HUPX és a CEEGEX várakozásai szerint egyre hangsúlyosabb lesz. Ezzel összecseng, hogy a GO piac az EU-ban is fokozatosan nőtt az elmúlt évtizedben.

Magyarországra fókuszálva a hazai szél-, illetve napenergia-termelés túlnyomó része még a KÁT rendszerben történik, ezért első fázisban erre a termelői csoportra építi a HUPX a hazai szervezett GO piacot. 2021-ben a KÁT nap- és szélerőművi termelés 3,9 TWh-s nagyságrendben történt. Bár ezen volumen EU szinten nem nagy, a régióban mégis meghatározó tud lenni. A HUPX egy aukciós piacot indított el, ahol a piac működésének első fázisában a MAVIR, mint a magyar KÁT termelés átvevője értékesíti a KÁT utáni származási garanciákat. Mindezt előkészítette a 2021 nyarán hatályba lépett VET módosítás, melynek megfelelően a hazai szervezett származásigarancia-piac létrehozása és működtetése a HUPX feladata. 

  • JÖVŐKÉP

    A származásigarancia-piac létrehozása egy jó lehetőség a HUPX Csoport számára, hogy belépjen a zöldenergia-piacra. Később, a RED II és a gáz dekarbonizációs csomag nyomán Magyarországon teret nyerhetnek a gáz származási garanciák is, így a HUPX után a CEEGEX is bekapcsolódhat a GO piacra.