HUPX

Energy Business Motion

Napon belüli aukciós piac

1. Előzmény

A napon belüli piacösszekapcsolás megvalósítása a harmadik energiacsomag elfogadásával illetve a megújuló villamosenergia termelés növekvő súlyával egyre sürgetőbbé vált. A kiegyenlítő energia felhasználásának csökkentése érdekében fontos, hogy a kereskedőknek lehetősége nyíljon a leszállításhoz közel eső órákban villamosenergia kereskedésére. 2014 júniusában 6 tőzsde (APX, BELPEX, EPEX SPOT, GME, Nord Pool, OMIE) megállapodott folyamatos kereskedési elven alapuló napon belüli piac-összekapcsolás megvalósításáról, mely később kibővült a releváns TSO-kkal. Az együttműködés az XBID (Cross Border Intraday) nevet kapta. A projekt az MCO Plan 2017. júniusi elfogadásával elismerésre került az Egységes Napon Belüli Piacösszekapcsolás (Single Intraday Coupling, SIDC) célmodelljének kiinduló alapjaként. Ezzel minden NEMO számára kötelezővé vált a projektben történő részvétel. A projekt élesítése két nagyobb hullámban történt meg, a HUPX 2019 novemberében csatlakozott a SIDC-hez.

Az egységes napon belüli piacösszekapcsolás (SIDC) megvalósulásával a piaci résztvevők Európa-szerte képesek a folyamatos, napon belüli villamosenergia kereskedésre. A SIDC hatékonyabbá teszi a napon belüli kereskedést azáltal, hogy segíti a versenyt a piaci résztvevők között, növeli a piacok likviditását, megkönnyíti a megtermelt energia hatékony szétosztását, és segíti a piaci résztvevők számára a fogyasztásban és termelésben váratlanul bekövetkező változások kezelését.

A napon belüli kapacitás árazás, vagyis az Intraday Auction (IDA) az egységes napon belüli piacösszekapcsolás (SIDC) része és kiegészíti a folyamatos kereskedésű alapú SIDC piacot.

Az IDA megvalósítását a Bizottság (EU) 2015/1222 CACM rendelet 55. cikke „A napon belüli kapacitás árazása” cím alatt írja elő. A módszertan célja a határkeresztező kapacitások szűkületének árazása, mely a folyamatos kereskedésben nem tud megvalósulni. Ezen kívül tovább erősíti a hatékony versenypiacok kialakításának lehetőségét az EU–ban a villamosenergia-termelés, -kereskedelem és -ellátás területein (a CACM rendelet 3. (a)) figyelembe véve az egyenlő versenyfeltételek megteremtésének fontosságát a piaci szereplők számára az övezetközi napon belüli piacokon folytatott tevékenységük során. A hatékony verseny közös övezetközi napon belüli piac (egységes napon belüli összekapcsolás) létrehozásával érhető el.

2. Design

Az IDA-kat implicit kapacitás-allokációval kiegészített aukciókként kell megszervezni, melyek során a beérkezett ajánlatok párosítása és az övezetközi kapacitások allokációja egyidejűleg zajlik a különböző ajánlattételi övezetek számára. Az IDA-k során figyelembe kell venni az adott aukcióra benyújtott összes érvényes ajánlatot és a párosított ajánlatok alapján meghatározni egy elszámolási árat az érintett ajánlattételi övezetekre.

Az övezetközi kapacitások nem kerülhetnek kiosztásra egyszerre az IDA-n és a folyamatos kereskedés során is. Emiatt a folyamatos kereskedésű piacokon az övezetközi kereskedelmet és az övezetközi kapacitás allokációt ideiglenesen fel kell függeszteni, és ez idő alatt az összes rendelkezésre álló övezetközi kapacitást az IDA-n keresztül kell allokálni.

Az IDA részeként 3 napon belüli aukció kerül kialakításra, az aukciók időzítése a következőképpen fog megvalósulni:

  • A D-1 napon a D szállítási nap összes MTU-jára egy IDA-t kell tartani, azaz az első aukciós MTU-tól 00:00 órától a D szállítási nap végéig, ekkor az ajánlat benyújtásának határideje a D-1 napon 15:00 középeurópai idő szerint.
  • A D-1 napon a D szállítási nap összes MTU-jára egy IDA-t kell tartani, azaz az első aukciós MTU-tól 00:00 órától a D szállítási nap végéig, ekkor az ajánlat benyújtásának határideje a D-1 napon 22:00 középeurópai idő szerint.
  • A D napon a D szállítási nap tizenkettő MTU-jára egy IDA-t kell tartani, azaz az 13. aukciós MTU-tól (12:00 órától) a D szállítási nap végéig, ekkor az ajánlat benyújtásának határideje a D napon 10:00 középeurópai idő szerint.

A HUPX IDA piacon 15 perces időegységekben (MTU) lesz lehetőség kereskedni, de lesznek olyan ajánlati övezetek, amik 30 vagy 60 perces MTU-ban maradnak.

Annak érdekében, hogy a különböző időegységű ajánlati zónák termékei is párosításra kerülhessenek, bevezetésre kerül a Cross Product Matching (CPM) funkció a központi algoritmusba (Euphemia). Így például egy magyar 15 perces termék párosításra tud kerülni egy lengyel 60 perces termékekkel (utóbbi 4 egyenlő 15 perces egységre bomlik a CPM-nek köszönhetően).

Az aukciós algoritmus és a folyamatos kereskedési algoritmus közötti kapcsolat biztosítására egy új interface kerül lefejlesztésre, melynek neve IDA Central Interface Point (IDA CIP).

Az XBID kapacitás adatai - mint hálózati korlátok - inputként szolgálnak az IDA piacösszekapcsolást megelőző (pre-coupling) folyamatokhoz. A hálózati adatok az XBID-ből a NEMO-kon keresztül jutnak el az EUPHEMIA-ba (aukciós algoritmus), a rendszerek közötti adatátadást az IDA CIP biztosítja. Az EUPHEMIA algoritmus számolja ki az IDA eredményeket. Miután véget ér a kalkuláció, az IDA eredményeket a NEMO-k visszaküldik az XBID-nek, így az XBID-ben a már allokált kapacitás adatok (Already Allcoated Capacity) és a CMM (Capacity Management Module) fájlok is frissülnek az IDA-ra allokált kapacitás adatokkal.

Az SIDC kapacitás allokációja szünetelni fog minden ajánlati zónában 20-20 perccel az IDA aukciók kapuzárása előtt és után (a végleges időintervallum a központi tesztek kimenetelétől függ). Ez idő alatt az M7 rendszerben a határkeresztező kapacitásokat kijelző Hub-to-Hub matrix automatikusan 0-ra fog váltani. Minden aktív ajánlat, amit a határkeresztező kapacitás leállítása előtt adtak be, továbbra is aktív marad az M7 kijelzőn „_XB” néven, hacsak nem kerültek hibernálásra vagy törlésre a tag által. A határkeresztező kapacitás leállítása alatt a lokális folyamatos kereskedés elérhető lesz.

Az IDA1 esetében a megmaradó DAM kapacitások lesznek elérhetőek az aukciók közötti időhiány miatt. Az IDA2 és IDA3 esetében az ID kapacitások újraszámításra kerülnek.

Normál operációs körülmények között a végső eredmények az ajánlati könyv zárása után 20 perccel publikálásra kerülnek. Az IDA során nem lesz második aukció.

Abban az esetben, ha az IDA során probléma merül fel egy NEMO-nál, akkor az IDA aukció a HUPX számára (és a legtöbb NEMO számára) véget ér. A lokális folyamatos kereskedés elérhető lesz, amíg a kapacitások nem kerülnek feloldásra. Vagyis a HU ajánlati zónában nem lesz lehetőség részleges piacösszekapcsolásra, ez csak az OMIE, GME és HENEX számára lesz elérhető.

API elérhető lesz a tagok számától a go-livetól az IDA piacon.

Az IDA projekt várható előnyei közé tartozik a jogszabályi előírások teljesítése mellett a határkeresztező vezetékek korlátozott kapacitásainak hatékonyabb elosztása, illetve a piaci szereplők számára több lehetőség nyílik majd a napon belüli, határokon átnyúló kereskedelemre. A piaci résztvevőknek az IDA-val egy újabb lehetőségük nyílik a hatékonyabb szabályozásra és kiegyenlítésre, mivel a kereskedés közelebb esik a leszállításhoz és kisebb időegységekben valósul meg.