HUPX

Energy Business Motion

Másnapi piac összekapcsolása

 • A PIAC-ÖSSZEKAPCSOLÁS ELMÉLETE

  A HUPX a szervezett magyar spot villamosenergia-piac üzemeltetője, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által kiadott engedéllyel működik, mint kijelölt villamosenergia-piac üzemeltető (Nominated Electricity Market Operator, NEMO). A HUPX együttműködik más európai NEMO-kkal és átviteli rendszerirányítókkal (Transmission System Operators, TSO-k) annak érdekében, hogy az egységes másnapi piacösszekapcsolás (single day-ahead coupling, SDAC) és az egységes napon belüli piacösszekapcsolás (single intraday coupling, SIDC) feladatait elvégezze, melyeket az Európai Bizottság 2015. július 24-i 2015/1222 rendeletében jelölt ki (CACM rendelet).

  Az SDAC egy olyan kezdeményezés a NEMO-k és a TSO-k között, amely - a CACM rendelet szerint - implicit kapacitás-aukciókon keresztül teszi lehetővé a határokon átnyúló kereskedelmet Európa-szerte, a másnapi áramszolgáltatás érdekében.

  A piac-összekapcsolás elsődleges célja a regionális árampiacok mélyebb integrációjának biztosítása. Az integráció nemzeti és nemzetközi érdekeket is szolgál, mivel magasabb ellátásbiztonságot és számos előnyt nyújt a fogyasztók és kereskedők számára.

  A piac-összekapcsolás bevezetése előtt a határokon átnyúló kapacitást és villamosenergiát külön kellett megvásárolni. Ez azt jelentette, hogy a piaci szereplőknek első lépésben le kellett foglalniuk a határokon átnyúló kapacitást, mielőtt ezt a kapacitást a második lépésben vásárolt villamos energia szállítására felhasználták volna. A piac-összekapcsolás úgynevezett implicit aukciókat alkalmaz, melyek során a piaci szereplők nem kapnak egyenként határokon átnyúló kapacitás-kiosztást, csak ajánlatokat nyújtanak be a tőzsdén a villamos energiáért. Majd az árkalkulációs folyamat során az áramtőzsdék figyelembe veszik a rendelkezésre álló határokon átnyúló kapacitást annak érdekében, hogy minimalizálják az árkülönbséget a különböző piaci területek között.

  A piac-összekapcsolás folyamat célja, hogy maximalizálja az energiaáramlást az alacsony árú területek felől a magas árú területek felé, a rendelkezésre álló, határokon átnyúló kapacitás figyelembevételével. Következésképpen az egyes piaci területek árai konvergálnak.

  1. ábra: A piac-összekapcsolás előnyei

  A HUPX már számos fontos mérföldkövet teljesített a piac-összekapcsolás folyamatában, mint például a CZ-SK-HU Piac-Összekapcsolás és a 4M MC Piac-Összekapcsolás. Az Interim Coupling Project (ICP) június 17-i sikeres indulása után az egységes másnapi piac következő fontos célkitűzései közé tartozik a Flow-based projekt megvalósítása és a 15 perces termék bevezetése.

 • AZ SDAC TÖRTÉNETE

  CZ-SK-HU Piac-összekapcsolás

  2011. május 30-a óta - amikor is az érintett felek aláírták a cseh-szlovák-magyar másnapi kereskedésű villamosenergia-piacok tervezett összekapcsolásáról szóló szándéknyilatkozatot – folyamatos munkára, és komoly erőfeszítésekre volt szükség az összes érintett fél részéről (szervezett villamosenergia-piacok, átviteli rendszerirányítók, és a nemzeti szabályozó hatóságok) ahhoz, hogy a piac-összekapcsolás 2012. szeptember 11-ei első kereskedési nappal (2012. szeptember 12-ei első szállítási nappal) éles környezetben elindulhatott. Az összekapcsolás megvalósítási folyamatában a HUPX Zrt. töltötte be a projektmenedzseri szerepet, így társaságunk tevékenyen fellépett annak érdekében, hogy a kezdeményezés szeptember elején, a terveknek megfelelően zökkenőmentesen elindulhasson.

  A cseh-szlovák-magyar másnapi kereskedésű piac-összekapcsolás implicit aukcióra épült. A Cosmos algoritmus az eredmények kalkulációja során szigorú korlátozó paraméterként vette figyelembe az adott napra és órára elérhető határkeresztező kapacitást, mely értéket nem haladhatta meg a határkeresztező áramlás mennyisége.

  A tárgyalt piac-összekapcsolás egyértelműen egy alulról jövő kezdeményezés volt, a felek az európai regulációt figyelembe véve önkéntesen döntöttek a projekt elindításáról. A cseh-szlovák-magyar piac-összekapcsolás biztosította az MRC régióhoz történő hatékony csatlakozás lehetőségét is.

  A cseh-szlovák-magyar piac-összekapcsolás éles indulása nem történhetett meg a Tesztelési Tervben megfogalmazott összes tesztfázis sikeres lefuttatása előtt. A Projekt Tagok - a majd egy év alatt - a kritériumként megfogalmazott mind a 8 tesztet sikeresen lefuttatták. Az alapfolyamatok mellett egyéb vészforgatókönyveket is modelleztek a tesztek folyamán. Az éles indulásra történő zökkenőmentes átállás érdekében a Projekt Tagok kiemelt figyelmet fordítottak a Tagi Tesztek lefolytatására (2012. augusztus elején).

  A cseh-szlovák-magyar piac-összekapcsolás éles indulása 2012. szeptember 11-én történt meg.

  A CZ-SK-HU piac-összekapcsolás egy előremutató, és mindenképpen kardinális kezdeményezés volt az európai piacok teljes összekapcsolásának szempontjából.

  A CZ-SK-HU-RO piac-összekapcsolás (4M MC)

  A projekt 2013 augusztusában azzal a céllal indult el, hogy a projekt felek kiterjesszék a CZ-SK-HU piac-összekapcsolást Románia felé is, és implementálják a PCR (Price Coupling of Regions) megoldást. 2014 november 19-én a cseh, szlovák, magyar és román tőzsdék, TSO-k és NRA-k megkezdték a másnapi négy piac összekapcsolásának (4M MC) működését, miután az összes érintett fél már a PCR megoldást alkalmazta. A 4M MC egy ATC alapú másnapi implicit allokációs eljárás, amely törekszik az EU célmodellel való lehető legnagyobb kompatibilitásra.

  A projekt során lefolytatott első teszt a belső integrációs teszt volt, mely 2014. szeptember 2. és 2014. szeptember 19. között futott le. A sikeres belső integrációs teszt után a teljes integrációs teszt következett a PX-ek tagjaival együtt. A piaci szereplők tesztje 2014. október 13. és 2014. október 26. között zajlott le. A piaci szereplők csak olyan piacok tesztjein vehettek részt, ahol regisztrált tagok voltak. Az átvételi tesztek 2014. november 2-től 2014. november 9-ig mentek végbe.

  Az éles indulásra a sikeres piaci szereplő tesztek és átvételi tesztek, valamint a végső regulátori jóváhagyás után 2014. november 19-én került sor, ami egy újabb mérföldkő volt az egységes európai másnapi villamosenergia piac kialakításában.

  2. ábra: MRC tagok és 4M MC tagok az SDAC-ban 2021 tavaszán (ICP élesítés előtt)

  Market coupling process model during 4M MC

  A piac-összekapcsolás bevezetése nem változtatta meg a kapacitásszámítás módszertanát. Adott határra mindkét szomszédos átviteli rendszerirányító (TSO) kiszámolta az ATC-t, és a kisebb értéket vették figyelembe a végeredmény számításához és publikációjához. Az érintett országokban az egyes TSO-k (ČEPS, SEPS, MAVIR és TEL) végezték a határkeresztező kapacitások koordinálását, míg a piaci kapacitások kezelése már a módosított TSO Menedzsment Funkció (mTMF) feladata volt, ezt a koordinált kapacitásszámítást a SEPS végezte.

  A piaci szereplők ajánlatainak fogadása a szervezett villamos-energiapiacok feladata, amelyek az említett adatokat anonim módon továbbítják a releváns PMB (Price Matcher and Broker) felé.

  A 4M piac-összekapcsolásban való kereskedés érdekében nem volt szükséges mindegyik PX-en regisztrálni, csak az egyik helyi piacon. A piaci szereplők a helyi PX rendszerét használták ajánlatadásra és az eredmények lehívására. Az ár-párosító alkalmazás - amely biztosítja a piac-összekapcsolás működtetését, azon az EUPFEMIA algoritmuson alapult, amelyet az PCR fejlesztett és használt a Multi-Regional Coupling (MRC) régióban is. A PMB ezen túlmenően az mTMF által továbbított elérhető kapacitásmennyiségeket is fogadta, majd az összesített adatok alapján elvégezte az ajánlatok párosítását. Ez a folyamat jelentette a kapacitások, és az ajánlatok implicit módon történő kezelését. A határkeresztező menetrendek TSO-k rendszerébe történő benyújtását a „shipperek”- vagyis az egyes TSO-k – végezték, de ugyancsak az ő feladatuk volt a villamos energia közvetítése a szomszédos piacok között. A felek a megvalósítás során törekedtek az MRC megoldáshoz lehető legközelebb álló megvalósítást kialakítani, egyúttal alkalmazkodva a 4M MC körülményeihez (pl.: a PX oldalon 11 órás ajánlat-beadási határidő megtartása). Továbbá a felek megállapodtak, hogy azonos szerepköröket és felelősséget tartanak fent – ahol lehetséges és ésszerű – a CZ-SK-HU MC szerződéses keretrendszer alapján (pl.: központosított TSO rendszer és TSO-k által ellátott határkeresztező energia szállítása).

  3. ábra: 4M MC Piac-összekapcsolás modell

  A működési folyamatok, és időzítések kialakításakor a projekt résztvevői elsődlegesen arra törekedtek, hogy bármilyen felmerülő problémára hatékony megoldást tudjanak kínálni. A folyamatokat tekintve ezt szolgálják a kisebb mértékű késedelemre felállított tartalékfolyamatok (backup módok).

  4. ábra: 4M MC folyamatai és időzítései

  INTERIM COUPLING PROJEKT – ICP

  Ausztria, Németország, Lengyelország és a 4MMC-országok (Cseh Köztársaság, Magyarország, Románia, Szlovákia) nemzeti szabályozó hatóságai 2018. december 21-én kezdeményezték az ezen országok közötti NTC-alapú piac-összekapcsolás projekt megvalósítását, vagyis az Interim Coupling Projektet. Miután a DE-AT-PL-4MMC Interim Coupling Projektben részt vevő projektfelek véglegesítették a Magas Szintű Piaci Tervet (High-Level Market Design), a nemzeti szabályozó hatóságok 2019. május 22-én, egy Budapesten tartott NRA-TSO-NEMO találkozó keretén belül erősítették meg, hogy támogatják a projekt folytatását. A tervek véglegesítése és a lokális IT megoldások implementációja után a projektpartnerek sikeresen elvégezték a közös regionális funkcionális teszteket (Functional Integration Test, FIT), a szimulációs integrációs teszteket (Simulation Integration Test, SIT), a végső folyamatok tesztelését szélesebb európai szinten (SDAC), és a tagok tesztelését is. Az Interim Coupling Projekt 2021. június 17–én sikeresen elindult.

  A projekt célja, hogy összekapcsolja a 4M MC-t és Lengyelországot, valamint a Multi-Regional Coupling régiót (MRC) azáltal, hogy 6 új határon (PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT) bevezeti az NTC-alapú implicit allokációt.

  5. ábra: Az NTC alapú kapacitás allokáció 6 új határon valósul meg a 4MMC és az SDAC összekapcsolása után

  A nettó átviteli kapacitás (Net Transfer Capacity, NTC) számítási módszer alapja, hogy az átviteli kapacitás kiszámítása a két terület között átvihető maximális villamosenergia-mennyiség alapján történik. A számítási módszer kompatibilis az adott területekre előírt biztonsági szabványokkal, és figyelembe veszi a technikai bizonytalanságokat a jövőbeli hálózati körülmények kapcsán.

  Az Interim Coupling Projekt egy átmeneti megoldás a piac-összekapcsolás folyamatában a fent említett határokra nézve: a jelenlegi NTC-alapú explicit allokációról át kell térni az áramlás-alapú implicit allokációra, amelyet a szabályozás szerint a Core Flow-Based Market Coupling Project keretén belül kell megvalósítani, mint célmegoldást. Az Interim Coupling jelentősen hozzájárul a regionális piacok integrációjához, és számos előnnyel jár a Flow-based kapacitás számítás implementálása előtt is.

  Az Interim Coupling Projekt megvalósulásával megvalósult az SDAC „enduring phase”, amely során csak egyetlen európai egységes másnapi piac-összekapcsolás létezik, ahol az MRC és a 4M MC régiók összekapcsolódnak.

 • EGYSÉGES MÁSNAPI PIAC-ÖSSZEKAPCSOLÁS (SINGLE DAY-AHEAD COUPLING, SDAC)

  Az Egységes Másnapi Piac-összekapcsolás (Single Day-Ahead Coupling, SDAC) célja, hogy egy egységes páneurópai, határokon átívelő, másnapi villamosenergia-piacot hozzon létre. Az integrált másnapi piac elősegíti a hatékony versenyt, növeli a likviditást és lehetővé teszi a termelési erőforrások hatékonyabb kihasználását Európa-szerte.

  Az SDAC a véges határkeresztező kapacitásokat a lehető leghatékonyabban osztja ki: a különböző régiókból származó nagykereskedelmi villamosenergia-piacokat egy közös algoritmus kapcsolja össze, mely folyamatosan figyelembe veszi a határokon átnyúló átviteli korlátokat, így maximalizálja a társadalmi jólétet.

  Az SDAC egy közös algoritmust használ a piac-összekapcsolási folyamatok kiszámítására, az úgynevezett PCR EUPHEMIA algoritmust. A régiók árának összekapcsolása (Price Coupling of Regions, PCR) megoldás célja, hogy egyetlen, közös eszközzel számolja ki Európa-szerte a villamosenergia-árakat, és implicit módon allokálja az aukción alapuló, határokon átnyúló kapacitást. A PCR megoldás jelenleg kilenc áramtőzsde tulajdonában van: EPEX SPOT, GME, HEnEx, Nasdaq, Nord Pool, OMIE, OPCOM, OTE and TGE. Az EUPHEMIA algoritmus neve a páneurópai hibrid villamosenergia-piaci integrációs algoritmus rövidítése (Pan-European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm).

  Piac-összekapcsolás folyamat az SDAC-ban

  Normál működés és időzítések (2021. június 17. után)

  Miután az Interim Coupling Projekt sikeresen elindult, egy normál napi működés a következőképpen néz ki:

  • A tényleges piac-kapcsolás 12:00 és 12:57 között történik;
  • A kapuzárási idővel (Gate Closure Time, GCT) kezdődik és a végső eredmények publikálásával zárul;
  • A GCT a 4 MMC-s működéshez képest 11:00 óráról 12:00 órára módosult; (ez a leginkább szembetűnő változás a piaci szereplők számára);
  • A GCT idő megváltozásával a végső eredmények publikálásának ideje is megváltozott 12:57-re;
  • 12:45-kor a piaci szereplők megkapják az előzetes piaci eredményeket, ami újdonság az ICP előtti folyamatokhoz képest;
  • Ha az árkalkuláció során legalább egy órán keresztül a piaci kínálati görbe és a piaci keresleti görbe nem metszi egymást, vagy a piaci ár meghaladja a -150 €/MWh alatti vagy 1500 €/MWh feletti értékhatárt, akkor egy úgynevezett második aukció indul. A második aukciót 12:27-kor lehet kezdeményezni, és az OBK-t 12:45-kor 10 percre újra megnyitják.

  6. ábra: Az SDAC normál működése

  Részleges szétkapcsolás és időzítések az SDAC-ban (2021. június 17. után)

  Ha valamilyen probléma lép fel, vagyis a piac-összekapcsolási folyamatot nem lehet időben befejezni, és a piac-összekapcsolás eredmények nem születnek meg megfelelő időn belül, akkor különböző vész folyamatok lépnek életbe a hibaelhárítás érdekében.

  SDAC szinten két fő, piac-szétkapcsolási eset alakulhat ki:

  részleges szétkapcsolás és teljes szétkapcsolás

  Ha a probléma nem oldódik meg, 11:30-kor a piaci szereplők megkapják a részleges szétkapcsolásról az üzenetet, és a folyamat az érintett határkeresztező vezetékek nélkül folytatódik. Az árnyék aukciók eredményei a lehető leghamarabb publikálásra kerülnek, miután 11:35-kor a részleges szétkapcsolás hivatalossá válik.

  Ha a részleges szétkapcsolás a CZC folyamat során felmerült probléma miatt alakul ki, vagyis korai szétkapcsolás:

  Ha fennáll annak a kockázata, hogy egy vagy több határkeresztező vezeték szétkapcsol, akkor a piaci szereplők 11:15-kor üzenetet (UMM_02) kapnak egy vagy több vezeték részleges szétkapcsolásának kockázatáról. Az üzenet tartalmazza az összes érintett vezetéket. Ekkor a JAO felhívja a piaci szereplők figyelmét az árnyék aukcióban való részvétel lehetőségéről.

  7. ábra: SDAC működése egy vagy több határkeresztező vezeték szétkapcsolása esetén

  Ha a részleges szétkapcsolás a piac-összekapcsolás folyamat során felmerült probléma miatt alakul ki:

  Ha egy vagy több NEMO kereskedési rendszerében technikai problémák adódnak és nem tudják folytatni a piac-összekapcsolási folyamatot, akkor az érintett ajánlattételi övezetekben részleges szétkapcsolás valósul meg. A piaci szereplőket 12:25-kor tájékoztatják a részleges szétkapcsolás veszélyéről az ExC_03 üzeneten keresztül. A JAO tájékoztatja a piaci szereplőket az árnyék aukciók lehetőségéről és azok benyújtási határidejéről, ami 12:35. Amennyiben a technikai probléma nem oldódik meg, akkor a részleges szétkapcsolás 12:45-kor, az ExC_04 üzenet kiküldésével válik hivatalossá.

  Az árnyék aukció eredményei a többi eredménnyel egyidőben kerül publikálásra. Bármilyen probléma okozza a részleges szétkapcsolást, az Ajánlati Könyvet újra lehet nyitni 15 percre.

  Miután az ajánlatok benyújtása lezárul, a piac-összekapcsolás folytatódik a megfelelő késleltetéssel, és az eredményeket a lehető leghamarabb publikálják.

  A szétkapcsolt NEMO-k lefuttatják a lokális aukcióikat és függetlenül az Interim Coupling ban maradt NEMO-któl, publikálják a Lokális Piaci Eredményeiket (Local Market Results).

  8. ábra: SDAC működése egy vagy több ajánlattételi övezet szétkapcsolása esetén

  Teljes szétkapcsolás és időzítések az SDAC-ban (2021. június 17. után)

  Teljes szétkapcsolásról akkor beszélhetünk, ha a kritikus határidőket nem sikerül betartani és a piacnak nincs olyan része, ami összekapcsolva tud maradni.

  9. ábra: SDAC működése egy vagy több ajánlattételi övezet teljes szétkapcsolása esetén

  A teljes szétkapcsolás az SDAC-ban akkor következik be, amikor nem marad egyetlen ajánlattételi övezet és határkeresztező kapacitás sem összekapcsolva, mivel nem áll rendelkezésre megfelelő Piac-összekapcsolási Eredmény a 14:00 órai határidőig.

  A piaci résztvevők 13:30-kor kapják meg az üzenetet a teljes szétkapcsolás veszélyéről. Az árnyék aukciók ajánlatait 13:40-ig lehet frissíteni. 14:00-kor érkezik meg az üzenet, hogy a teljes szétkapcsolás hivatalos.

  A folyamat ezután megegyezik a részleges szétkapcsolás folyamatával. Lokális aukciókat folytatnak le, explicit árnyék kapacitás aukciókkal. Az Ajánlati Könyvet 14:00 után újra nyitják, az eredményeket 14:45-kor publikálják.

 • AZ SDAC JÖVŐBELI FEJLESZTÉSEI

  A PCR EUPHEMIA már jelenleg is számos CACM követelményt teljesít, a végső cél az SDAC befejezése és az összes CACM követelmény implementálása. Továbbá a PCR EUPHEMIA-t, mint „létező megoldást” javasolták a napon belüli piac-összekapcsoláshoz köthető projekt, a határokon átnyúló kapacitás (Intraday Auction, IDA) árazására, vagyis a napon belüli aukciók végrehajtására. Az EUPHEMIA-val kapcsolatban jelenleg is számos fejlesztés folyik, amelyeknek célja többek között a piac-összekapcsolás további kiterjesztése, az új piaci tervek megvalósítása és a megfelelő futási idő biztosítása:

  • Földrajzi terjeszkedés és piac növekedés
  • NTC-ről áramlás-alapú (Flow-based) kapacitás számítási módszerre való átállás
  • 15 perces termék bevezetése és a különböző piaci időegységű termékek párosítása
  • Az algoritmust érintő CACM követelmények teljesítése (megfelelő futási idő, méretezhetőség, megismételhetőség)
  • Új NEMO és TSO követelmények teljesítése
  • Topológiai változások implementálása

  Core Flow-based piac-összekapcsolás 

  A Bizottság Rendeletének (EU) 2015/1222 (CACM-rendelet) 20. cikke szerint, mely a kapacitás allokáció és a szűk keresztmetszetek kezelésére nyújt iránymutatást, a másnapi időszakra áramlás alapú (Flow-based) kapacitás számítási piac-összekapcsolást kell megvalósítani a Core kapacitásszámítási régióban (Core Capacity Calculation Region, Core CCR).

  A CWE régió átviteli rendszerirányítói (Belgium, Franciaország, Hollandia és a német-osztrák-luxemburgi ajánlati övezet) 2015 májusában sikeresen alkalmazta az FB módszert. A közeljövőben az áramlás-alapú kapacitás számítási módszer a Core CCR régióban kerül implementálásra, ami a következő uniós tagállamok ajánlattételi övezeteinek határaiból áll: Ausztria, Belgium, Horvátország, Csehország, Franciaország, Németország, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Szlovénia.

  10. ábra: Core Flow-based piac-összekapcsolás résztvevői

  Az áramlás-alapú megközelítés egy olyan kapacitásszámítási módszer, amelyben a hálózat fizikai korlátai a kritikus hálózati elemek (ágak) rendelkezésre állásán és az úgynevezett energia átviteli elosztási tényezőn (Power Transfer Distribution Factor, PTDF) alapulnak, melyek a Core CCR minden kritikus ágára és minden ajánlattételi zónájára kiszámításra kerülnek. Ezek a tényezők leírják, hogy az egyes ajánlattételi zónák nettó pozíciójának (import vagy export) változása hogyan változtatja meg az energiaáramlást minden kritikus ágban. Az algoritmus ezután megkeresi a legoptimálisabb villamosenergia kereskedést az ajánlattételi zónák között. A Flow-based módszer a jelenlegi nettó átviteli kapacitás (NTC) módszerhez képest tovább növeli a gazdasági jólétet (social welfare). Az FB módszer kifinomultabb, mivel több paramétert és optimalizálási állapotot vesz figyelembe, és ezért jobban leköveti a tényleges hálózati körülményeket. Részletesebb információk itt érhetők el.

  A jelenlegi ütemterv szerint a Core CCR-ben 2022 februárjában indul el a Flow-Based Piac-összekapcsolás.

  15 perces termék implementáció

  A másnapi piac-összekapcsolás során jelenleg csak egy piaci időegység (Market Time Unit, MTU) kereskedhető, amely az óránkénti időegység. Ez azt jelenti, hogy a határokon átnyúló kereskedelemben az összes bemeneti és kimeneti adat órás felbontású.

  Azonban a Tiszta Energia Csomag (Clean Energy Package, CEP) előírja a villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó különböző piaci időegységek bevezetését. A kijelölt villamosenergia-piac üzemeltetők (NEMO-k) kötelesek biztosítani a piaci szereplőik számára legalább olyan piaci időegységet a kereskedésre, mint a kiegyenlítő energia elszámolási időszaka (Imbalance Settlement Period, ISP).

  2020 augusztusában a nemzeti szabályozó hatóságok a „lépcsős” implementálás mellett döntöttek, ami azt jelenti, hogy egyes piacok még kereskedhetnek 60 perces időegységgel, míg mások már 15 perces időegységre állnak át. Ez a megközelítés bonyolultabb, mint az egylépéses implementálás, mivel így olyan ideiglenes szolgáltatásokat is szükséges biztosítani TSO-k, NEMO-k és a többi fél rendszereiben, amelyek csak az átmeneti időszakban szükségesek, ameddig minden ajánlattételi zóna 15 perces időegységre nem vált át.

  A HUPX a 15 perces termék implementációs hullámai közül az elsőben fog részt venni, 2024 első negyedévében.