HUPX

Energy Business Motion

Másnapi piac összekapcsolása

 • Története

  CZ-SK-HU Piac-összekapcsolás

  A cseh-szlovák-magyar másnapi kereskedésű piac-összekapcsolás implicit aukcióra épült. A Cosmos algoritmus az eredmények kalkulációja során szigorú korlátozó paraméterként vette figyelembe az adott napra és órára elérhető határkeresztező kapacitást, melyet nem haladhatott meg a határkeresztező áramlás mennyisége.

  Az érintett villamosenergia-piacok összekapcsolásának számos különböző célja volt. Egyebek közt ide tartozik az európai villamosenergia-piacok integrációjának elősegítése, az ellátásbiztonság javítása, de a piaci mélység és likviditás növelése is reális elvárás volt. A piac-összekapcsolás ezen túlmenően stabilabb villamosenergia-árakat eredményezett a régiós energiapiacon, mérsékelve ezzel az érintett piacokon kialakuló árkülönbözetet.

  A cseh-szlovák-magyar piac-összekapcsolás főbb fázisai

  2011. május 30-a óta - amikor is az érintett felek aláírták került a cseh-szlovák-magyar másnapi kereskedésű villamosenergia-piacok tervezett összekapcsolásáról szóló szándéknyilatkozat – folyamatos munkára, és komoly erőfeszítésekre volt szükség az összes érintett intézmény részéről (szervezett villamosenergia-piacok, átviteli rendszerirányítók, és a nemzeti szabályozó hatóságok) ahhoz, hogy a piac-összekapcsolás 2012. szeptember 11-ei első kereskedési nappal (2012. szeptember 12-ei első szállítási nappal) éles környezetben is elindulhatott. Az összekapcsolás megvalósítási folyamatában a HUPX Zrt. töltötte be a projektmenedzseri szerepet, így társaságunk tevékenyen fellépett annak érdekében, hogy a kezdeményezés szeptember elején, a terveknek megfelelően zökkenőmentesen elindulhasson.

  A tárgyalt piac-összekapcsolás egyértelműen egy alulról jövő kezdeményezés volt, a felek az európai regulációt figyelembe véve önkéntesen döntöttek a projekt elindításáról. A cseh-szlovák-magyar piac-összekapcsolás biztosította az MRC régióhoz történő hatékony csatlakozás lehetőségét is. Az Egységes Európai Villamosenergia-piac kialakítása szempontjából az explicit áramlásalapú kapacitásallokációs modell kevésbé hatékony megoldás, ezért az általános vélekedés szerint nem preferált.

  A Projekt Tagok alapvető célja volt, hogy a tervezett átállásból eredő változások a lehető legnagyobb mértékben találkozzanak a piaci szereplők igényeivel, az átállás zökkenőmentes legyen. Ez utóbbi cél elérése érdekében a projekt keretében számos alkalommal került sor tesztelésre. A folyamatok összehangolása úgy történt meg, hogy az éles indulás után minden egyes lehetséges szcenárióra olyan választ lehessen adni, amely biztosítja a szervezett villamosenergia-piaci kereskedés zavartalan működését.

  A cseh-szlovák-magyar piac-összekapcsolás éles indulása nem történhetett meg a Tesztelési Tervben megfogalmazott összes tesztfázis sikeres lefuttatása előtt. A Projekt Tagok - a majd egy év alatt - a kritériumként megfogalmazott mind a 8 tesztet sikeresen lefuttatták. Az alapfolyamatok mellett egyéb vészforgatókönyveket is modelleztek a tesztek folyamán. Az éles indulásra történő zökkenőmentes átállás érdekében, a Projekt Tagok kiemelt figyelmet fordítottak a Tagi Tesztek lefolytatására (2012. augusztus elején).

  A piaci szereplők igényeinek megfelelően a Projekt Tagok elég időt kívántak biztosítani minden piaci szereplőnek, hogy felkészüljenek az új üzleti helyzetre, ezért az éles indulás 2012. szeptember 11-én történt meg.

  A CZ-SK-HU piac-összekapcsolás egy előremutató, és mindenképpen kardinális kezdeményezés volt az európai piacok tervezett teljes összekapcsolásának szempontjából. Az Egységes Európai Piac létrehozását megcélzó modelltől hasonló hatás várható, mint a tárgyalt piac-összekapcsolás esetében. Várhatóan tovább emelkedik a piaci likviditás, a kisebb méretű piacokra jellemző volatilitás mérséklődik, növelve ezzel a másnapi kereskedésű piac kiszámíthatóságát.

  Prezentáció a cseh-szlovák-magyar másnapi villamosenergia-piacok összekapcsolásának folyamatáról: CZ-SK-HU Workshop Budapest

  A CZ-SK-HU-RO másnapi Piac-összekapcsolás (4M MC)

  Csehország, Szlovákia, Magyarország és Románia nemzeti szabályozó hatóságai, átviteli rendszerirányítói és szervezett villamosenergia-piacainak működtetői 2014. november 19-én hozták létre a cseh-szlovák-magyar másnapi villamosenergia-piac Romániával történő PCR alapú kiterjesztését (4M MC). A 4M MC egy ATC alapú másnapi implicit allokációs eljárás, amely törekszik az EU Célmodellel való lehető legnagyobb kompatibilitásra, miközben a 4M megoldás a közép-kelet-európai (Central Eastern European – CEE), majd később „Core” regionális megoldás köztes lépésének is tekinthető.

  A projekt során lefolytatott első teszt a belső integrációs teszt volt, mely 2014. szeptember 2. és 2014. szeptember 19. között futott le. A sikeres belső integrációs teszt után a teljes integrációs teszt következett a PX-ek tagjaival együtt. A piaci szereplős teszt 2014. október 13. és 2014. október 26. között zajlott le. A piaci szereplők csak olyan piacok tesztjein vehettek részt, ahol regisztrált tagok. Az átvételi tesztek 2014. november 2-től 2014. november 9-ig mentek végbe.

  Az éles indulásra a sikeres piaci szereplős és átvételi tesztek, valamint a végső regulátori jóváhagyás után 2014. november 19-én került sor.

  A 4M MC piac-összekapcsolás folyamatmodellje

  A piac-összekapcsolás bevezetése nem változtatta meg a kapacitásszámítás módszertanát. Adott határra mindkét szomszédos átviteli rendszerirányító (TSO) kiszámolja az ATC-t, és a kisebb értéket veszik figyelembe a végeredmény számításához és publikációjához. Az érintett országokban az egyes TSO-k (ČEPS, SEPS, MAVIR és TEL) végzik a határkeresztező kapacitások koordinálását, míg a piaci kapacitások kezelése már a módosított TSO Menedzsment Funkció (mTMF) feladata, ezt a koordinált kapacitásszámítást a SEPS végzi.

  A piaci szereplők ajánlatainak fogadása a szervezett villamos-energiapiacok feladata, amelyek az említett adatokat anonim módon továbbítják a releváns PMB (Price Matcher and Broker) felé. A 4M piac-összekapcsolásban való kereskedés érdekében nem szükséges mindegyik PX-en regisztrálni, elegendő csupán az egyik helyi piacon. A piaci szereplők a helyi PX rendszerét használják ajánlatadásra és az eredmények lehívására. Az ár-összekapcsoló alkalmazás - amely biztosítja a piac-összekapcsolás működtetését, azon az EUFEMIA algoritmuson alapul, amelyet az PCR fejlesztett és használ a Multi-Regional Coupling (MRC) régióban is. A PMB ezen túlmenően az mTMF által továbbított elérhető kapacitásmennyiségeket is fogadja, majd az összesített adatok alapján elvégzi az ajánlatok párosítását. Ez a folyamat jelenti a kapacitások, és az ajánlatok implicit módon történő kezelését. A határkeresztező menetrendek TSO-k rendszerébe történő benyújtását a „shipperek”- jelenleg az egyes TSO-k – végzik, de ugyancsak az ő feladatuk a villamos energia közvetítése a szomszédos piacok között. A felek a megvalósítás során törekedtek az MRC megoldáshoz lehető legközelebb álló megvalósítást kialakítani, egyúttal alkalmazkodva a 4M MC körülményeihez (pl.: a PX oldalon 11 órás ajánlat-beadási határidő megtartása). Továbbá a felek megállapodtak, hogy azonos szerepköröket és felelősséget tartanak fent – ahol lehetséges és ésszerű – a CZ-SK-HU MC szerződéses keretrendszer alapján (pl.: központosított TSO rendszer és TSO-k által ellátott határkeresztező energia szállítása).

  A működési folyamatok, és időzítések kialakításakor a projekt résztvevői elsődlegesen arra törekedtek, hogy bármilyen felmerülő problémára hatékony megoldást tudjanak kínálni. A folyamatokat tekintve ezt szolgálják a kisebb mértékű késedelemre felállított tartalékfolyamatok (backup módok).

  Alapvető célkitűzés, hogy a napi folyamatok során az esetleges technikai problémák megoldásán a kritikus határidőig kell dolgozni, törekedve a piac-összekapcsolás fenntartására. Amennyiben a végső határidőig erre semmilyen formában nincs lehetőség, akkor az érintett piacok szétkapcsolásra (decoupling) kerülnek és vészfolyamat (fallback) lép életbe. A vészfolyamatok lefolytatásának lépései:

  A piac-szétkapcsolás egyik fajtája az, amikor adott napra nem lehetséges a szabad átviteli kapacitást normál úton, napi implicit aukción keresztül kiosztani, azaz a végső határidőkor sincs még publikálható eredmény. Piac-szétkapcsolás azonban megtörténhet akkor is, amikor egy adott napra nézve nem lehetséges a módosított TSO Menedzsment Funkció rendszerében és/vagy az ATC számítás/szolgáltatás folyamatában fellépő komoly problémák elhárítása. Ebben az esetben a piac-szétkapcsolást korábban, azaz a szervezett villamosenergia-piacok ajánlati könyvének kapuzárása előtt bejelentik.

  A piacok szétkapcsolása esetén a határkeresztező átviteli kapacitás allokációja explicit kapacitás aukción (Árnyékaukció) keresztül történik, a jelzett időponttól. A cseh-szlovák határ tekintetében a határkeresztező átviteli kapacitások árnyékaukciója a CEPS által működtetett DAMAS ENERGY rendszer segítségével kerül lebonyolításra. A szlovák-magyar és magyar-román határokra a határkeresztező átviteli kapacitások árnyékaukciója a MAVIR által működtetett KAPAR rendszer segítségével kerül lebonyolításra.

  Árnyékajánlatot 30 nappal előre lehet beadni. A piac-összekapcsolás eredményét érintő késedelmi és hibaüzeneteket a KAPAR rendszer is továbbítani fogja, hogy a beadott ajánlatokat frissíteni lehessen. Ha a piac-szétkapcsolás nem kerül bejelentésre, akkor az ajánlatok nem kerülnek kiértékelésre, nem valósul meg explicit kapacitás-kiosztás. A piac-szétkapcsolás bejelentésekor és a vészfolyamatra történő átváltáskor értékelődnek ki az ajánlatok. A tőzsde Ajánlati Könyve még 20 percig lesz nyitva a határkeresztező explicit aukció eredményének publikálása után, hogy a tőzsdei ajánlatokat frissíteni lehessen.

  A menetrend-bejelentési folyamatában nincs változás.

  Technikai részletek a piac-összekapcsolás tekintetében

  A tőzsdei folyamatok harmonizálása döntőfontosságú az MRC (nyugat-európai) és a CEE (közép-kelet-európai) régiók tervezett jövőbeni összekapcsolásában. Az összekapcsolásban résztvevő tagok így törekedtek arra, hogy a nyugat-európai régióban is használt megoldásokat és sztenderdeket alkalmazzanak a piac-összekapcsolás működtetésében. A harmonizált paraméterek közé tartoznak egyebek közt a következők:

  Az elérhető kapacitásmennyiség minden nap 09:15-kor kerül publikálásra az mTMF honlapján (www.sepsas.sk) (továbbá minden egyes PX weboldalán 09:30 órakor). Az ATC értékek egészen 10:30-ig módosíthatóak az mTMF által, a PX ajánlati könyv zárási ideje pedig 11:00 óra. A piaci eredmények publikálása 11:40-et követően, amint lehetséges megtörténik, míg a határkeresztező kapacitások menetrendezési határideje 14:30.

  Fontos kiemelni, hogy normál folyamat szerint a cseh-szlovák-magyar-román piaci eredmények publikációja még a MRC régió zárása előtt megtörténik. A HUPX megtartja a második aukció futtatásának lehetőségét is olyan esetre, amikor fennáll annak a veszélye, hogy az átlagos piaci folyamatok által egyáltalán nem indokolható ár alakulna ki a releváns piacon. Ilyen esetben a Tagoknak megmarad a lehetősége arra, hogy újabb ajánlataikkal az érintett órákban a megszokott piaci ár felé tereljék az elszámoló árat. A harmonizált paraméterek egyik elemeként a piac-összekapcsolás éles indulásával a HUPX-en is bevezetésre kerültek a negatív árak. A negatív árak bevezetése nem hozott jelentős változást a kereskedelem technikai oldalát figyelembe véve; lényegében az alsó limit került negatív tartományba. 

 • A piac-összekapcsolás célja

  A piac-összekapcsolás alapvetően egy olyan célkitűzést jelöl, amivel biztosítható a villamosenergia-piacok különböző területeinek mélyebb integrációja. A végfelhasználóknak, és a kereskedőknek nyújtott integrációs előnyök miatt, valamint az ellátásbiztonság szempontjából a piac-összekapcsolás mind nemzeti-, mind pedig nemzetközi érdekeket is szolgál.

  A piac-összekapcsolási folyamat, figyelembe véve az elérhető határkeresztező kapacitás mennyiségét maximális energiaáramlást céloz meg az alacsonyabb árú területről, a magasabb árú terület felé.  Ennek következtében az árak konvergenciája is erősödik az egyes területek között.

Interim Coupling Projekt - DE-AT-PL-4M MC piac-összekapcsolás

2018. december 21-én Ausztria, Németország, Lengyelország, illetve a 4M MC országainak (Csehország, Szlovákia, Magyarország és Románia) szabályozó hatóságai közösen kiadott levélben kérték a német-osztrák-lengyel, illetve 4M országok rendszerirányítóit és kijelölt villamosenergia-piac üzemeltetőit az az országok közötti NTC alapú összekapcsolás kezdeményezésére a másnapi villamosenergia-piacok további regionális integrációjának fejlesztése céljából. A rendszerterv kidolgozása, a szükséges informatikai fejlesztések, illetve a sikeres rendszer- és tagi teszteket követően a piacösszekapcsolás 2021. június 17-én elindult.

Egységes Másnapi Piac-összekapcsolás

Az Egységes Másnapi Piac-összekapcsolás (single day-ahead coupling - SDAC) célja egy egységes, európai határkeresztező villamosenergia-piac létrehozása. Az integrált másnapi piac általánosságban hatékonyabbá teszi a kereskedelmet, a versenyhelyzet fokozásával és a likviditás növekedésével, továbbá a termelési források kedvezőbb felhasználását eredményezi az európai uniós országok között.

Az SDAC a szűk határkeresztező átviteli kapacitások felosztását teszi lehetővé a különböző régiók nagykereskedelmi villamosenergia-piacainak egységes algoritmussal történő összekötése által, egyidejűleg figyelembe véve a határokon átívelő átviteli korlátokat, ezáltal maximalizálva a társadalmi jólétet.

Az SDAC működése egy egységes ár-összekapcsolási algoritmuson: a PCR EUPHEMIA-n alapul. A regionális ár-alapú összekapcsolási projekt (Price Coupling of Regions – PCR Project) célja egy olyan egységes ár-alapú összekapcsolás kifejlesztése, amely lehetővé teszi a villamosenergia-árak kalkulációját egész Európában és az aukción alapuló határkeresztező kapacitások implicit felosztását.

Az SDAC jövőbeli fejlődése

A PCR EUPHEMIA nagyrészt megfelel a CACM követelményeinek, és a végső cél az SDAC teljes megvalósulása és a teljes CACM megfelelés biztosítása. Továbbá a PCR EUPHEMIA-t mint „meglévő megoldást” javasolták az Egységes Napon Belüli Összekapcsolás keretében a határokon átívelő kapacitás árazásául szolgáló napon belüli aukciók (IDA) lebonyolítására.

Számos folyamatban lévő fejlesztés zajlik az EUPHEMIA kapcsán, amelynek célja a piac-összekapcsolás további kiterjesztésének támogatása, az új piacmodell kialakítása és magasabb minőségű teljesítmény, például:

 • Földrajzi kiterjesztés és piaci növekedés
 • Váltás az NTC-ről az áramlásalapú kapacitásszámításra
 • 15 perces piaci időegység és keresztpárosítás
 • CACM követelmények az algoritmushoz kapcsolódóan (megfelelő teljesítmény, skálázhatóság és megismételhetőség)
 • Új NEMO-k és új TSO-k követelményei
 • A topológia változásai