HUPX

Energy Business Motion

Bemutatkozás

A Magyarországon is lezajlott villamosenergia-piaci liberalizáció fontos részeként, 2010. júliusban a MAVIR ZRt. leányvállalataként indult el a HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A HUPX Zrt. a közép-kelet-európai régióban elismert, vezető pozíciót betöltő, innovatív módon működő szervezett magyar villamosenergia-piac működtetője. Szabályozottságával, elfogadott kereskedelmi kereteivel elősegíti a magyarországi energiapiac likviditásának erősítését, hatékonyságának növelését, régiós szinten pedig az ágazat működőtőke áramlását is támogatja.

A HUPX alaptevékenységével – a referenciaár, valamint a tőzsdei kereskedési felület biztosításával – hatékonyan járul hozzá a magyar villamosenergia-piac fejlődéséhez. A piac fejlődésének szempontjából fontos, hogy a villamos energia szabadpiaci kereskedelmének minél nagyobb hányada történjen az áramtőzsde biztosítékrendszerén keresztül. Ehhez megfelelő jogszabályi háttér, átlátható feltételek, minden résztvevő számára egységes hozzáférés, az erőforrások hatékony használata, értékarányos tranzakciós költségek, valamint egy biztos elszámolási háttér mellett a referenciaárként elfogadott elszámoló árak is szükségesek. Az átlátható, egységes piaci mechanizmusok és a liberalizált piacműködés végső soron a hazai energiaellátás biztonságát, a kereskedelem költséghatékonyságát és a villamosenergia-ipari fejlesztések, beruházások fellendülését is szolgálják. A HUPX Zrt. által működtetett szervezett villamosenergia-piac hozzájárul a teljes hazai gazdasági termelés hatékonyságához és a villamos energia fogyasztói ára növekedésének mérséklődéséhez.

Hivatalos adatok

A társaság neve:

HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve:

HUPX Zrt.

A cég idegen nyelvű elnevezése, idegen nyelvű rövidített elnevezése:

HUPX Hungarian Power Exchange Company Limited by Shares, HUPX Ltd.

A társaság székhelye:

1134 Budapest, Dévai utca 26-28.

A társaság levelezési címe:

1134 Budapest, Dévai utca 26-28.

Cégjegyzékszám:

01-10-045666

A cégjegyzéket vezető és a  törvényességi felügyeletet ellátó bíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A társaság statisztikai számjele:

13967808-3514-114-01

A társaság adószáma:

13967808-2-41

A társaság közösségi adószáma:

HU13967808

A HUPXIDM mérlegkör neve:

HUPX-ID-BC

HUPXID EIC kód:

15X-HUPX-ID----A

A HUPXDAM mérlegkör neve:

HUPX-BC

AM EIC kód:

15X-HUPX-------5

Kapcsolat

E-mail: info@hupx.hu
Telefon: (+36) 1 304 1090
Levelezési cím: 1134 Budapest Dévai utca 26-28.
Ügyfélszolgálati Iroda: 1134 Budapest Dévai utca 26-28.
Nyitva tartás: Hétfő - péntek
08:00 - 17:00