HUPX

Energy Business Motion

Bemutatkozás

A Magyarországon lezajlott villamosenergia-piaci liberalizáció fontos részeként, 2010. júliusban a MAVIR ZRt. leányvállalataként indult el a HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A HUPX Zrt. a közép-kelet-európai régióban elismert, vezető pozíciót betöltő, innovatív módon működő szervezett magyar villamosenergia-piac működtetője. A HUPX Zrt. határozatlan időre szóló NEMO (Nominated Electricity Market Operator – Kijelölt Villamosenergia-piac Működtető) kijelöléssel rendelkezik a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól (MEKH).

Szabályozottságával, elfogadott kereskedelmi kereteivel elősegíti a magyarországi energiapiac likviditásának erősítését, hatékonyságának növelését, régiós szinten pedig az ágazat működőtőke áramlását is támogatja.A HUPX alaptevékenységével – a referenciaár, valamint a tőzsdei kereskedési felület biztosításával – hatékonyan járul hozzá a magyar villamosenergia-piac fejlődéséhez. A piac fejlődésének szempontjából fontos, hogy a villamos energia szabadpiaci kereskedelmének minél nagyobb hányada történjen az áramtőzsde biztosítékrendszerén keresztül. Ehhez megfelelő jogszabályi háttér, átlátható feltételek, minden résztvevő számára egységes hozzáférés, az erőforrások hatékony használata, értékarányos tranzakciós költségek, valamint egy biztos elszámolási háttér mellett a referenciaárként elfogadott elszámoló árak is szükségesek.

Az átlátható, egységes piaci mechanizmusok és a liberalizált piacműködés a hazai energiaellátás biztonságát, a kereskedelem költséghatékonyságát és a villamosenergia-ipari fejlesztések, beruházások fellendülését is szolgálják. A HUPX Zrt. által működtetett szervezett villamosenergia-piac hozzájárul a teljes hazai gazdasági termelés hatékonyságához és a villamos energia fogyasztóiár mérséklődéséhez.

HUPX DAM (Day-ahead market)

A HUPX Másnapi Piacán (day-ahead market – DAM) standard órás alapú és blokk másnapi szállítású villamos energia termékek kereskedése zajlik. A HUPX másnapi piaca része az Egységes Másnapi Piac-összekapcsolásnak (Single Day-Ahead Coupling, SDAC).

Az Egységes Másnapi Piac-összekapcsolás célja, hogy egy egységes páneurópai, határokon átívelő, másnapi villamosenergia-piacot hozzon létre. Az integrált másnapi piac elősegíti a hatékony versenyt, növeli a likviditást és lehetővé teszi a termelési erőforrások hatékonyabb kihasználását Európa-szerte.

Az SDAC a véges határkeresztező kapacitásokat a lehető leghatékonyabban osztja ki: a különböző régiókból származó nagykereskedelmi villamosenergia-piacokat egy közös algoritmus kapcsolja össze, mely folyamatosan figyelembe veszi a határokon átnyúló átviteli korlátokat, így maximalizálja a társadalmi jólétet.

HUPX IDM (Intraday market)

A magyar villamosenergia-piac továbbfejlődése érdekében nélkülözhetetlen, hogy a szabadpiaci kereskedelem és a szállítás egymáshoz a lehető legközelebbi időpontban történjen. Ezt felismerve hozta létre a HUPX Zrt. új, Napon Belüli Piacát (Intraday Market – IDM), mely 2016. március 9-én kezdte meg működését.

A Napon Belüli Piac kereskedelme hatékonyságának növelése érdekében a HUPX részt vesz az XBID projektben, melynek keretében csatlakozott az európai egységes napon belüli piac-összekapcsoláshoz (Single Intraday Coupling – SIDC) 2019. november 19-én. Ez a HUPX napon belüli kereskedett mennyiségének azonnali jelentős növekedését eredményezte, az első fél órában a generált kereskedési mennyiség már megközelítőleg háromszor magasabb volt, mint az IDM egy átlagos kereskedési napján, az XBID-hez való csatlakozás előtt.

Brosúra - 2024. január

Hivatalos adatok

A társaság neve:

HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve:

HUPX Zrt.

A cég idegen nyelvű elnevezése, idegen nyelvű rövidített elnevezése:

HUPX Hungarian Power Exchange Company Limited by Shares, HUPX Ltd.

A társaság székhelye:

1134 Budapest, Dévai utca 26-28.

A társaság levelezési címe:

1134 Budapest, Dévai utca 26-28.

Cégjegyzékszám:

01-10-045666

A cégjegyzéket vezető és a  törvényességi felügyeletet ellátó bíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A társaság statisztikai számjele:

13967808-3514-114-01

A társaság adószáma:

13967808-2-41

A társaság közösségi adószáma:

HU13967808

A társaság működési engedélye: Magyar Energia Hivatal -136/2009. határozatszám alatt , 2009. április 9.

A HUPXIDM mérlegkör neve:

HUPX-ID-BC

HUPXID EIC kód:

15X-HUPX-ID----A

A HUPXDAM mérlegkör neve:

HUPX-BC

DAM EIC kód:

15X-HUPX-------5

Kapcsolat

E-mail: info@hupx.hu
Telefon: (+36) 1 304 1090
Levelezési cím: 1134 Budapest Dévai utca 26-28.
Ügyfélkapcsolati Iroda: 1134 Budapest Dévai utca 26-28.
Nyitva tartás: Hétfő - péntek
08:00 - 17:00