HUPX

Energy Business Motion

HUPX DAM Termék specifikáció

Általános információ
Kereskedési eljárás Napi Aukció
Kereskedési napok Egész évben
Alaptermék A MAVIR Zrt. (a magyarországi Átviteli Rendszerirányító) által irányított magyar közcélú hálózaton leszállított villamos energia. A feszültséget, a frekvenciát, a koszinuszfüggvényt φ (eltolódási tényező) és a levágási frekvenciát a MAVIR Zrt. határozza meg a magyar villamosenergia-rendszer Üzemi Szabályzatának rendelkezéseivel összhangban.
Szállítás A Szállítás a magyar átviteli rendszer bármely betáplálási vagy vételezési pontján történik.
Köthető ügyletek (Lejáratok)

A nap 1 órája

01. óra: éjfél és 01:00 óra közötti időszak

02. óra: 01:00 óra és 02:00 óra közötti időszak, és így tovább

24. óra: 23:00 óra és éjfél közötti időszak

Az Ajánlati Könyv megnyitása A nap 24 órájában, a Szállítási napot megelőző negyvenöt nappal kezdődően.
Az Ajánlati Könyv zárása Minden nap: 11:00-kor
Közzététel ideje Amint lehetséges 11:40-et követően
Második Aukció

A lehető legkorábban az ajánlati könyv zárása után / Eredmények publikálása: lehető legkorábban a második aukció lezárása után

  1. a keresleti és kínálati görbéknek nincs közös metszéspontja
  2. a piaci ár átlépi a küszöbértéket: alacsonyabb mint -150 €/MWh vagy magasabb mint 500 €/MWh
Klíring és Elszámolás A HUPX által a központi szerződő fél, az ECC AG részére, az Elszámolás és az Ügyletek Szállítása érdekében továbbított kereskedési információ
Szállítási eljárás A HUPX részéről (az ECC révén) történő, valamint a HUPX Tag Mérlegkör-felelőse részéről történő menetrendezés az Átviteli Rendszerirányító (MAVIR ZRt.) felé a magyar villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzatának rendelkezései szerint.
Minimum és maximum árak -500.0 €/MWh / 3000.0 €/MWh
Megengedett ajánlatok

A kereskedhető termékek a kereskedés napját követő nap 24* önálló órája.

*Kivételek: 23 óra kerül listázásra a nyári óraátállítás napján (március), 25 óra kerül listázásra a téli óraátállítás napján (október)

Árkarakterisztika Euró per MWh-ban meghatározva, egy tizedes jegy pontossággal
Mennyiségi meghatározás MW-ban meghatározva, egy tizedes jegy pontossággal
Egyórás ajánlatok
Egy-ügyletes ajánlatok esetén az ár/mennyiség kombinációk minimális és maximális száma 2 és 256
Tömb ajánlatok
Meghatározás Egy vagy több kereskedhető óra kombinációja, amely órák több kereskedhető óra megadása esetén össze vannak kapcsolva és kizárólag egyidejűleg teljesülhetnek. Annak ellenére, hogy előre meghatározott Tömb Ajánlati típusok léteznek, a Tagoknak lehetőségük van tetszőleges Tömb Ajánlatok meghatározására.
Előre meghatározott Tömb Ajánlati típusok

Az alábbi Tömb Ajánlati típusok kerültek előre meghatározásra

  • Tömb zsinór, ami lefedi az órákat 1-től 24-ig
  • Tömb völgy, ami lefedi az órákat 1-től 8-ig és 21-től 24-ig
  • Tömb csúcs, ami lefedi az órákat 9-től 20-ig

Ezeken kívül a tetszőlegesen meghatározott Tömb Ajánlatok egyaránt folyamatos és különálló órákból is állhatnak.

Egyedi kondíciók
  • Mindent vagy semmit
  • A tőzsdetagok által szállítási naponként, és portfóliónként beadható Tömb ajánlatok maximális száma a Piaci Hirdetményben kerül kihirdetésre.
  • A Tömb ajánlatok maximális mennyisége a Piaci Hirdetményben kerül megállapításra.
  • A Feltételes Tömb Ajánlatok beadására és jellemzőire vonatkozó szabályokat Piaci Hirdetményben teszi közzé a HUPX Zrt.