HUPX

Energy Business Motion

HUPX IDA Termék specifikáció

Tervezett go-live: 2024 Q2 

Általános információk
Kereskedési eljárás Napi 3 aukció
Kereskedési napok Egész évben
Alaptermék A MAVIR Zrt. (a magyarországi Átviteli Rendszerirányító) által irányított magyar közcélú hálózaton leszállított villamos energia. A feszültséget, a frekvenciát, a koszinuszfüggvényt φ (eltolódási tényező) és a levágási frekvenciát a MAVIR Zrt. határozza meg a magyar villamosenergia-rendszer Üzemi Szabályzatának rendelkezéseivel összhangban.
Szállítás A Szállítás a magyar átviteli rendszer bármely betáplálási vagy vételezési pontján történik.
Leszállítás folyamata (menetrendezés) A HUPX részéről (az ECC révén) történő, valamint a HUPX Tag Mérlegkör-felelőse részéről történő menetrendezés az Átviteli Rendszerirányító (MAVIR ZRt.) felé a magyar villamosenergiarendszer Kereskedelmi Szabályzatának rendelkezései szerint.
Klíring és elszámolás A HUPX által a központi szerződő fél, az ECC AG részére, az Elszámolás és az Ügyletek Szállítása érdekében továbbított kereskedési információ.
Kereskedési eljárás Napi 3 aukció
Kereskedési napok Egész évben
Leszállítási egység 15 perces
Kereskedés kezdete 2024 Q2
Köthető ügyletek (Lejáratok)

IDA1 és IDA 2 esetén

A nap 1 negyedórája, összesen 96 negyedóra

01. negyedóra: éjfél és 00:15 óra közötti időszak

02. negyedóra: 00:15 óra és 00:30 óra közötti időszak, és így tovább

96. negyedóra: 23:45 óra és éjfél közötti időszak

IDA 3 esetén

A nap 1 negyedórája, összesen 48 negyedóra

01. negyedóra: dél és 12:15 óra közötti időszak

02. negyedóra: 12:15 óra és 12:30 óra közötti időszak, és így tovább

48. negyedóra: 23:45 óra és éjfél közötti időszak

Ajánlat típusok

a) Lineáris (negyed-órás) ajánlat

b) Blokk ajánlat (egyszerű, kapcsolt, kizárólagos)