HUPX

Energy Business Motion

Közérdekű adatok

Utolsó frissítés dátuma: 2020.02.14.

 

 • 1. Szervezeti, személyzeti adatok

  1.1. Elérhetőségi adatok

  Hivatalos név: HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  Rövidített cégnév: HUPX Zrt.
  Székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.
  Postacím: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.
  Telefonszám: (+36) 1 304 1090
  Faxszám: (+36) 1 304 1099
  Központi e-mail cím: info@hupx.hu
  Honlap: www.hupx.hu

  1.2. Ügyfélkapcsolat

  Ügyfélkapcsolat (tagság) az alábbi elérhetőségeken történik (hétfő - péntek 08:00 - 17:00):
  Telefonszám: (+36) 1 304 3221
  Faxszám: (+36) 1 304 1099
  E-mail cím: membership@hupx.hu
  Cím: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.
  Ügyfélkapcsolati vezető neve: Dijana Martinčić, értékesítési vezető

  1.3. Szervezeti struktúra

  Szervezeti felépítés, az egyes szervezeti egységek feladatai

  1.4. Szervezet vezetői

  Szervezet vezetői:
  Tóth Péter, vezérigazgató
  Istvánffy György, piacfejlesztési vezető
  Dijana Martincic, értékesítési vezető
  Pekó Kriszta, piacműködtetési vezető

  Felügyelőbizottság:
  Herczeg Sándor, Felügyelőbizottság elnöke
  Dr. Stumpf Gergely Viktor, Felügyelőbizottság tagja
  Váradi Szabolcs, Felügyelőbizottság tagja

  1.5. Felügyelt költségvetési szervek

  A HUPX Zrt.-nél irányítása, felügyelete, ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik közfeladatot ellátó szerv.

  1.6. Gazdálkodó szervezetek

  CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  Székhelye: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.
  Levelezési címe: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.
  Telefon: (+36) 1 304 1090
  Fax: (+36) 1 304 1099
  E-mail: info@ceegex.hu
  Honlap: www.ceegex.hu
  Tevékenységi köre: Gázkereskedelem
  Képviselőjének neve: Kovács Kornél, vezérigazgató
  Részesedés mértéke: 100%

  HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  Székhelye: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.
  Levelezési címe: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.
  Telefon: (+36) 1 304 1090
  Fax: (+36) 1 304 1099
  E-mail: info@hudex.hu
  Honlap: www.hudex.hu
  Tevékenységi köre: Pénz-, tőkepiac igazgatása
  Képviselőjének neve: Vass Attila Tibor, igazgatósági tag, Tóth Péter, igazgatósági tag, Dr. Béres Zsuzsanna, igazgatósági tag,
  Részesedés mértéke: 100%

  1.7. Közalapítványok

  A HUPX Zrt.-nek nincsen közalapítványa.

  1.8. Lapok

  A HUPX Zrt.-nek nincsen lapja.

  1.9. Felügyeleti szerv

  Hivatalos neve: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
  Székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
  Postai címe: 1388 Budapest, Pf. 89
  Telefon: (+36) 1 459 7777
  Fax: (+36) 1 459 7766
  E-mail: mekh@mekh.hu
  Honlap: www.mekh.hu

  1.10. Költségvetési szervek

  A HUPX Zrt.-nek nincsen költségvetési szerve.

 • 3. Gazdálkodási adatok

  3.1. Működés törvényessége, ellenőrzések

  Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések listája:

  Jelenleg nincs ilyen adat

  Állami Számvevőszék ellenőrzései:

  Jelenleg nincs ilyen adat

  Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok:

  Jelenleg nincs ilyen adat

  Működés eredményessége, teljesítmény:

  Részletes tájékoztatás a(z) DAM rendszeres riportok, ID rendszeres riportok menüpontokban található.

  Jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés

  3.2. Költségvetések, beszámolók

  Éves költségvetések:

  A HUPX Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető.

  Számviteli beszámolók:

  2018. évi Éves beszámoló, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés

  Költségvetés végrehajtása:

  A HUPX Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető.

  3.3 Működés

  Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok:

  Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok: Részletes tájékoztatás a számviteli beszámolóban található.

  Vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege: Részletes tájékoztatás a különös közzétételi listában található.

  Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:
  1. Utazási költségtérítés a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet szerint.
  2. Éleslátást biztosító szemüveg költségtérítése az 50/1999. (XI. 3.) Eüm. rendelet szerint.
  3. Cafeteria keret: bruttó 602.000,- Ft/2019. év
  4. Étkezési támogatás: 13.000,- Ft/hó
  5. Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás: a személyi alapbér 5,37%-a

  Támogatások:

  A HUPX Zrt. nem nyújtott az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást.

  5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések:

  Ktgt. alapján a szerződések fájlok

  Közzététel szerződésekről - 2020.02.14.

  Koncessziók:

  A HUPX Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető.

  Támogatások:

  A HUPX Zrt.-nél nem történt nem alapfeladat ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.

  Európai Unió által támogatott fejlesztések:

  Horizon projektek

  Közbeszerzés:

  A HUPX Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető.

 

 

Közadatkereső