HUPX

Energy Business Motion

Közérdekű adatok

Utolsó frissítés dátuma: 2022.09.01.

 

 • 1. Szervezeti, személyzeti adatok

  1.1. Elérhetőségi adatok

  Hivatalos név: HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  Rövidített cégnév: HUPX Zrt.
  Székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.
  Postacím: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.
  Telefonszám: (+36) 1 304 1090
  Faxszám: (+36) 1 304 1099
  Központi e-mail cím: info@hupx.hu
  Honlap: www.hupx.hu

  1.2. Szervezeti struktúra

  Szervezeti felépítés, az egyes szervezeti egységek feladatai

  1.3. Szervezet vezetői

  Szervezet vezetői:
  Dr. Vajta Mátyás, vezérigazgató
  Istvánffy György, HUPX piaci igazgató
  Kertész Imre Péter, piacműködtetési és piacfelügyeleti vezető
  dr Ujjady Noémi Mária, jogi és megfelelési vezető

  Felügyelőbizottság:
  Biczók András, Felügyelőbizottság elnöke
  Dr. Stumpf Gergely Viktor, Felügyelőbizottság tagja
  Váradi Szabolcs, Felügyelőbizottság tagja

  1.4. Ügyfélkapcsolat

  Ügyfélkapcsolat (tagság) az alábbi elérhetőségeken történik (hétfő - péntek 08:00 - 17:00):
  Telefonszám: (+36) 1 304 3221
  Faxszám: (+36) 1 304 1099
  E-mail cím: membership@hupx.hu
  Cím: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.

  1.5. Testületi szerv adatok

  A HUPX Zrt. esetében nem értelmezhető, ugyanis nem testületi szervként működik.

  1.6. Felügyelt költségvetési szervek

  A HUPX Zrt.-nél irányítása, felügyelete, ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik közfeladatot ellátó szerv.

  1.7. Gazdálkodó szervezetek

  A HUPX Zrt.-nek nincsen leányvállalata.

  1.8. Közalapítványok

  A HUPX Zrt.-nek nincsen közalapítványa.

  1.9. Költségvetési szervek

  A HUPX Zrt.-nek nincsen költségvetési szerve.

  1.10. Lapok

  A HUPX Zrt.-nek nincsen lapja.

  1.11. Felügyeleti szerv

  Hivatalos neve: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
  Székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
  Postai címe: 1388 Budapest, Pf. 89
  Telefon: (+36) 1 459 7777
  Fax: (+36) 1 459 7766
  E-mail: mekh@mekh.hu
  Honlap: www.mekh.hu

 • 3. Gazdálkodási adatok

  3.1. Költségvetések, beszámolók

  Éves költségvetések:

  A HUPX Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető.

  Számviteli beszámolók:

  2018. évi Éves beszámoló, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés

  2019. évi Éves beszámoló, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés

  2020. évi Éves beszámoló, kiegésztő melléklet, könyvvizsgálói jelentés

  2021. évi Éves beszámoló, kiegésztő melléklet, könyvvizsgálói jelentés

  Költségvetés végrehajtása:

  A HUPX Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető.

  3.2. Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok:

  Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok: Részletes tájékoztatás a számviteli beszámolóban található.

  Vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege: Részletes tájékoztatás a különös közzétételi listában található.

  Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:
  1. Utazási költségtérítés a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet szerint.
  2. Éleslátást biztosító szemüveg költségtérítése az 50/1999. (XI. 3.) Eüm. rendelet szerint.
  3. Cafeteria keret: bruttó 602.000,- Ft/2019. év
  4. Étkezési támogatás: 13.000,- Ft/hó
  5. Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás: a személyi alapbér 6,2%-a

  3.3. Államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások:

  A HUPX Zrt. nem nyújtott az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást.

  3.4. A Kgt. alapján a Társaság pénzeszközei felhasználásával, vagyonával történő gazdálkodással összefüggő – az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű – szerződések adatainak közzététele:

   Közzététel szerződésekről - 2022.04.29.

  3.5. Koncessziók:

  A HUPX Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető.

  3.6. Nem alapfeladat ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó támogatások:

  A HUPX Zrt.-nél nem történt nem alapfeladat ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.

  3.7. Európai Unió által támogatott fejlesztések:

  Horizon projektek

  3.8. Közbeszerzés:

  A HUPX Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető.

 

 

Közadatkereső