HUPX

Energy Business Motion

Újabb lépés az európai közös villamosenergia-piac felé


     

Ausztria, Csehország, Németország, Magyarország, Románia, valamint Horvátország átviteli rendszerirányítói és kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltetői a napon belüli piacok összekapcsolása érdekében helyi implementációs projektet hoztak létre.

Idén augusztusban Ausztria, Csehország, Németország, Magyarország és Románia átviteli rendszerirányítói és kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltetői (50Hertz, APG, ČEPS, EPEX SPOT, EXAA, HUPX, MAVIR, Nord Pool, OPCOM, OTE, TenneT és Transelectrica) egyetértési megállapodást írtak alá egy helyi implementációs projekt létrehozásáról. A projekt a Határkeresztező napon belüli (Cross-Border Intraday – XBID) megoldáson alapszik. A megállapodáshoz augusztusban Horvátország átviteli rendszerirányítója és kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltetője (HOPS, CROPEX) is csatlakozott.

A projektben résztvevő felek szándéka a folyamatos határkeresztező kereskedés és a határkeresztező átviteli kapacitások implicit módon történő felosztásának bevezetése a csehnémet, a cseh-osztrák, az osztrák-magyar, a magyar-román és a magyar-horvát határokon. A felek egy ún. helyi implementációs projektet (Local Implementation Project – LIP 15) hoztak létre azzal a céllal, hogy az megfeleljen az XBID projekt követelményeinek.

Összhangban az Európai Bizottságnak a kapacitásfelosztásra és a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó iránymutatás létrehozásáról szóló 2015/1222. sz. rendeletével (CACM rendelet), minden fél elkötelezett arra, hogy aktívan közreműködjön az európai belső energiapiac megvalósításában. A LIP 15 felek a működés mielőbbi elindítására törekszenek, ami az XBID projekt becslése szerint 2018 első negyedévében várható az első helyi projektek sikeres indulásának függvényében. A később még tovább fejlesztendő kezdeti projekt ütemterv alapján a LIP 15 felek 2018 negyedik negyedévére tervezik az éles indulást.

Háttér:

A páneurópai napon belüli piac-összekapcsolásra létrejött XBID projekt 14 európai ország tagjait foglalja magában. Az XBID Market Projekt célja az övezetközi folyamatos kereskedés megvalósítása, valamint az Európát átölelő egységes övezetközi napon belüli piacon a hatékonyság növelése. Az egységes övezetközi napon belüli piac megoldás egy közös IT rendszeren fog nyugodni, ami az európai megoldás gerince lesz, összekapcsolva a kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltetők helyi kereskedési rendszereit, az átvitelirendszer-üzemeltetők által biztosított, rendelkezésre álló övezetközi átviteli kapacitások felhasználásával. Az IT rendszeren belül, a piaci szereplők által az egyik országban beadott ajánlatok párosíthatók lesznek egy másik ország piaci szereplője által beadott hasonló ajánlatokkal, amennyiben rendelkezésre áll övezetközi kapacitás. Annak ellenére, hogy az XBID projekt implementálása egy komplex projekt, jelentős előrehaladást tud felmutatni. Az XBID megoldás technikai készültség tekintetében várhatóan 2017 negyedik negyedévében lesz kész, amit a végső éles indulásra történő felkészülés fog követni (helyi implementációs projektek első hulláma).