HUPX

Energy Business Motion

A GO piacról

Következő aukció

Következő aukció: 2022. december 20., kedd (9:00 – 14:00 CET)

GO és EUR Biztosíték fogadási időszak: december 12-16. (hétfő – péntek)

Kérdés esetén állunk rendelkezésre:

 

Többeladós páneurópai Szervezett Származási Garancia Piac 2022. november 22-én tartott aukciójának eredményei:

  Eladásra felkínált mennyiség (MWh) Kereskedett mennyiség (MWh) Súlyozott átlagár (EUR/MWh) Típus
Magyarország 120 617 6 0,11 non-AIB
Magyarország 293 739 289 967 8,16 AIB
Franciaország 50 000 - - AIB

2022. szeptember 20-án elindította a HUPX a többeladós modellt

A HUPX szeptember 20-án indította a többeladós modellt, ahol a piaci szereplők a meglévő GO tagságukkal venni és eladni is képeseket.

A HUPX új fejlesztéseket is bevezetett a többeladós modellel:

 • 5 Ajánlat attribútum: Preferencia kezelése a technológián, termelési hónapon, létesítés évén, országon és támogatáson keresztül
 • Elérhető országok: Magyarország és minden más AIB ország
 • Elérhető technológiák: biogáz, biomassza, depóniagáz, hulladék, nap-, víz-, szél- és geotermikus energia, valamint a többi EECS szerinti technológia
 • Eladói oldal: Magyar és más európai erőművek és GO kereskedők a MAVIR mellett
 • Elszámolás és kiegyenlítés: HUPX technikai GO számlán és HUPX bankszámlákon keresztül
 • Garanciarendszer: Garantált leszállítás, valamint kétoldalú, eladói és vevői Biztosítékok
 • Aukciók gyakorisága: Havi Aukciók
 • Árazási mechanizmus: Single clearing price a legutolsó nyertes vételi Ajánlat alapján

GO költség és bevétel kalkulátor Excel fájl

Amennyiben kíváncsi a HUPX-en keresztüli GO kereskedelemben rejlő lehetőségekre, úgy ajánljuk az indikatív GO kalkulátor Excel fájlt, mellyel megbecsülhetőek a potenciális költségek és bevételek technológia, termelési hónap, ország, ár és GO mennyiség, illetve beépített teljesítmény alapján is.

Részletek a feltöltött GO költség és bevétel kalkulátor Excel fájlban

Megjegyzés: a HUPX GO kalkulátor Excel fájl információs célból készült, mely elemzői véleményt tartalmaz, és nem szükségszerűen tükrözi a HUPX hivatalos álláspontját. Jelen Excel fájl nem minősül pénzügyi tanácsadásnak.

Elszámolás és Kiegyenlítés több eladóval

A HUPX feladata a szervezett GO piac működtetése kapcsán az is, hogy a piaci szereplők transzparens keretek között, anonim módon és diszkriminációmentesen kereskedhessenek. Emellett a HUPX pénzügyi klíringet, illetve az ügyletek teljesülésének garantálását biztosító rendszert alakított ki a származási garancia piacára is.

További információk

GO prezentáció a többeladós modell részleteiről

HUPX GO Piac – Kereskedők számára a többeladós modell bevezetésével (angol nyelven)

HUPX GO – Elsődleges KÁT GO tudnivalók (MAVIR volumenek)

A HUPX GO piac az egyeladós modellel indult. A hazai TSO (MAVIR), mint a KÁT termelés átvevője az egyedüli eladója az ehhez kapcsolódó származási garanciáknak, míg a vételi oldal nyitott energiakereskedőknek, végfelhasználóknak és egyéb piaci szereplőknek.

A MAVIR részben olyan GO-kat is kínál eladásra, melyek 2022. február 1. előtti termelési időszakra vonatkoznak. Ezek az Elsődleges KÁT nem AIB GO-k, melyeket csak azon HUPX GO Tagok kereskedhetik, akik a MEKH nyilvántartásában rendelkeznek Forgalmi Számlával, így más AIB Tagnál vezetett Forgalmi Számla nem megfelelő. Megjegyzendő, hogy az Elsődleges KÁT GO Termék kereskedésére minden HUPX GO Tag jogosult, és tekintettel arra, hogy a MEKH (Felügyeleti Hatóság) AIB Tag lett 2022. február 1-én, a további és új Elsődleges KÁT GO-k 100%-ban EECS kompatibilisek lesznek.

Az első aukció eredményei: >>

A transzparencia biztosítása céljából a HUPX rendszeresen közzéteszi és frissíti az adattábláját, mely a következő adatokat tartalmazza a MAVIR által eladásra felkínált Elsődleges KÁT GO-kkal kapcsolatban: KÁT erőművek anonim listája, aggregált erőművi adatok, technológiakódok, KÁT termelési mennyiségek és KÁT minimum ár.

 További részletek a HUPX GO – Elsődleges KÁT GO piaci adattáblában

MEKH tagsága az Association of Issuing Bodies (AIB) szövetségben

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 2022 februárjában csatlakozott az Association of Issuing Bodies (AIB) szövetséghez.

Az AIB tagság előnyei:

 • Harmonizált nemzetközi GO kereskedelem
 • Fokozott láthatóság a zöld piacokon
 • Gyorsabb GO bejegyzés és átruházás
 • A nemzetközi szereplőknek köszönhetően magasabb likviditás

Magyarországon a 2022. február 1-től számított termelés után bejegyzett GO AIB és EECS szabályoknak megfelel.

Magyarországon törölt (hazai fogyasztás igazolására felhasznált) GO-k (MWh)
Forrás: MEKH

HUPX-ARGUS workshop április 11-én

A Shades of Green in Energy Trading elnevezésű esemény a HUPX Zrt. és az Argus Media közös, angol nyelvű online workshopja, amelynek célja az volt, hogy tájékoztassa a piaci szereplőket az aktuális piaci környezetről, valamint információt adjon a HUPX hamarosan induló új piacterének leglényegesebb jellemzőiről.  

 • PROGRAM: SHADES OF GREEN IN ENERGY TRADING

  What to expect from Guarantees of Origin in the Hungarian energy sector?

  HUPX as an emerging force in energy transition

  10:00- 10:10              Welcome

  Dr. Mátyás Vajta, CEO, HUPX

  10:10 -10:35              Role of Central European countries in the European GO market

  Ivar Munch Clausen, Chair of the Association of Issuing Bodies (AIB) Board

  10:35 -10:50              Hungary and AIB – Changes and new possibilities

  Ákos Hamburger, Head of Electricity Supervision and Licensing Department, Hungarian Energy and Utilities Regulatory Agency (MEKH)

  10:50-11:05                The brand new HUPX GO Market

  György Istvánffy, Director of HUPX Markets, HUPX

  11:05-11:25                Guarantees of Origin Market Development and Pricing

  Lawrence Templeton, VP/ Business Development Manager - European gas, power and LNG, Argus Media

  11:25 – 12:15             Panel discussion: HUPX as an emerging force in energy transition

  • Role of exchanges and auctions in the GO market
  • Is price transparency enough? What can improve price transparency?
  • How does a perfect GO product look like?
  • GO preferences, subsidized or unsubsidized?
  • Hungarian and regional consumer awareness – what to expect on the demand side
    

  Moderator: Justin Colley, European Electricity Editor, Argus Media

  • Filip Strohwasser, Trader, ČEZ, A. S.
  • Lu Wang, Senior Trader, STX Group
  • Gábor Dénes Szabó, MAVIR (Hungarian Transmission System Operator)
  • Gábor Szatmári, Head of Sales, HUPX 
    

   12:15 – 12:30             Q&A 

 

További információk a származási garanciákról

 • A SZÁRMAZÁSIGARANCIA-PIACOKRÓL

  A származási garancia olyan forgalmazható, elektronikus tanúsítványt jelöl, amelynek kizárólagos rendeltetése a végső fogyasztó felé annak bizonyítása, hogy az általa fogyasztott energia egy meghatározott részét vagy mennyiségét megújuló energiaforrásokból állították elő. A származási garanciák a termelés után jegyezhetők be, tehát kereskedelmük a fizikai termékektől elválik, utólagos. A származási garanciák piacának kínálati oldalán ennek megfelelően a megújuló erőművek találhatók, akik az energia értékesítése mellett kérhetik a garanciák bejegyzését. Az EU ambiciózus célokat fogalmaz meg mind kínálati, mind keresleti oldalon, így a bővülő megújuló kapacitások a kínálati oldal bővüléséhez vezetnek.

  A származási garanciák vásárlói első sorban olyan vállalatok, melyek elkötelezettek a zöld energia felhasználásában növelve ezzel a marketing és PR értékeiket, közvetve pedig a termékeik, szolgáltatásaik értékét. Az ilyen vállalatoknak jelenleg három lehetősége van arra, hogy igazolja zöld fogyasztást:

  1) Saját termelői kapacitást hoz létre, ez jelentős technikai korlátokkal jár;

  2) Hosszú távú villamos energia vásárlási, úgynevezett PPA (Power Purchase Agreement) szerződést köt egy megújuló erőművel, ez jelentős ár és mennyiségi kockázattal jár;

  3) Származási garanciát vásárol a villamos energiától elkülönülten, utólag, ezáltal csökkentve a fenti kockázatokat.

  Éves EECS tranzakciók az egyes években (TWh)
  Forrás: AIB

  Az európai szervezett GO piacok szerepe

  A származásigarancia-tanúsítványok kiállítása és törlése mellett azok kereskedelme napjainkban egyre fontosabbá válik. A korábban csak bilaterális és OTC kereskedésen túl új szervezett piacok jelentek meg Európa térképén, mint Olaszország, Franciaország, Luxemburg, Horvátország, Szlovákia és Portugália, amelyek a KÁT rendszerből származó tanúsítványok aukciójával foglalkoznak. Ezeknek a platformoknak a megjelenésével a piaci szereplők transzparens árjelzéseket kapnak, ahogyan az a villamos energia piacok esetében is történik. A szervezett, transzparens kereskedelmi platformok a likviditás növekedését szolgálják, valamint a bilaterális és OTC tranzakciók helyettesítő termékeként funkcionálnak.

  GO piacok Közép-Európában

  A villamosenergia-piacokhoz hasonlóan, a közép-európai származásigarancia-piacok nyugat-európai mintákat követnek. A közelmúltban számos közép-kelet-európai ország, úgymint Magyarország a MEKH-en keresztül, Szerbia, Csehország és Bulgária csatlakozott az Association of Issuing Bodies (AIB) szövetséghez, míg Horvátország és Szlovákia már elindította saját szervezett GO piacát. Kezdetben a GO piacokon nem volt megfelelő sem a likviditás, sem pedig az átláthatóság mértéke. További AIB tagságokkal, valamint a tervezett piacfejlesztésekkel Közép-Európa szerepe felértékelődhet, ahogyan az a villamosenergia-piacok esetében is megfigyelhető. A HUPX GO piaca tovább fogja erősíteni a KÁT rendszerből származó tanúsítványok szerepét az európai ellátási láncban.

 • MAGYARORSZÁG LEHETŐSÉGEI

  A Nemzeti Energiastratégia 2030 alapján a megújuló energiatermelés felfutására lehet számítani, míg keresleti oldalon a zöld energia iránti felhasználási igény a HUPX és a CEEGEX várakozásai szerint egyre hangsúlyosabb lesz. Ezzel összecseng, hogy a GO piac az EU-ban is fokozatosan nőtt az elmúlt évtizedben.

  Magyarországra fókuszálva a hazai szél-, illetve napenergia-termelés túlnyomó része még a KÁT rendszerben történik, ezért első fázisban erre a termelői csoportra építi a HUPX a hazai szervezett GO piacot. 2021-ben a KÁT nap- és szélerőművi termelés 3,9 TWh-s nagyságrendben történt. Bár ezen volumen EU szinten nem nagy, a régióban mégis meghatározó tud lenni. A HUPX egy aukciós piacot indított el, ahol a piac működésének első fázisában a MAVIR, mint a magyar KÁT termelés átvevője értékesíti a KÁT utáni származási garanciákat. Mindezt előkészítette a 2021 nyarán hatályba lépett VET módosítás, melynek megfelelően a hazai szervezett származásigarancia-piac létrehozása és működtetése a HUPX feladata. 

 • JÖVŐKÉP

  A származásigarancia-piac létrehozása egy jó lehetőség a HUPX Csoport számára, hogy belépjen a zöldenergia-piacra. Később, a RED II és a gáz dekarbonizációs csomag nyomán Magyarországon teret nyerhetnek a gáz származási garanciák is, így a HUPX után a CEEGEX is bekapcsolódhat a GO piacra.